Custom Tattoo Design

แนวงานที่รับออกแบบ : Blackwork, fineline, dot, minimal เพราะทุกรอยสักมีความหมายและเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวไปตลอด ก่อนทำการร่างแบบ เราจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย รับฟังเรื่องราว ความรู้สึกต่างๆ ที่ต้องการจะสื่อผ่านรอยสัก หลังจากนั้นจะเริ่มร่างแบบและส่งให้ลูกค้าดูก่อนเพื่อแก้ไขค่ะ ซึ่งสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะได้แบบที่ชอบมากที่สุดค่ะ เมื่อแบบร่างผ่านแล้ว เราจะลงเส้นและเงากับปากกาและเก็บรายละเอียดงานผ่านโปรแกรมก่อนส่ง link เพื่อให้โหลดไฟล์รูปที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ (งานที่วาดเป็นการวาดมือทั้งหมดนะคะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Custom Tattoo Design

  • 1. คุยแลกเปลี่ยน/เล่าไอเดีย, เรื่องราว, ความรู้สึกต่างๆ ที่ต้องการสื่อผ่านรอยสักที่ต้องการให้ออกแบบ
  • 2. เมื่อได้รายละเอียดครบแล้ว จะทำการร่างแบบ และส่งแบบร่างให้ลูกค้าดูก่อนเพื่อสั่งแก้ไข ซึ่งสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะได้แบบที่ลูกค้าชอบที่สุดค่ะ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Link สำหรับดาวน์โหลดงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านทาง Google drive (สกุลไฟล์ .JPG) ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดซ้ำได้ตลอดเวลา โดยประเภทของงานจะเป็นงานวาดด้วยมือที่จะทำการปรับและเก็บรายละเอียดงานครั้งสุดท้ายให้ดีขึ้นโดยใช้โปรแกรม Photoshop ก่อนที่จะส่งไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ลูกค้า

ฟรีแลนซ์
ปุณฑริกา

ออกแบบรอยสักสไตล์ Blackwork, fineline, dot, minimal ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะได้แบบที่ชอบมากที่สุดค่ะ

07/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน