ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพ ระบบ GMP/HACCP/ISO/BRC/HALAL/FSSC22000

Quality Management System ให้บริการตั้งแต่ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพ และให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของเอกสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 1. การตรวจพื้นที่หน้างาน เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน 2. เสนอราคาในการดำเนินการตามข้อกำหนด ขั้นตอนที่ 2 1. ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 วันทำการ 2. ให้คำแนะนำทั้งด้านเอกสาร กระบวนการทำงาน และการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 5 วันทำการ 3. ทบทวนวิธีการใช้เอกสาร และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการตามระบบด้วยตนเองได้ 1 วันทำการ 4. เข้าตรวจสอบการทำงานของลูกค้าว่าพร้อมต่อการขอรับรองหรือไม่ 2 วันทำการ 5. ให้คำปรึกษาแก้ไขในกรณีตรวจรับรองระบบ แล้วมีปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไข ทั้งหมดจะใช้เวลาทำงาน 10 วัน กำหนดวันเข้ามาดำเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสม จำนวนวันอาจลดหรือเพิ่มวันได้ตามความต้องการของลูกค้า หมายเหตุ การชำระเงินจะจ่าย ณ วันที่เข้าไปดำเนินการ ของส่วนงานขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพ ระบบ GMP/HACCP/ISO/BRC/HALAL/FSSC22000

  • 1. สอบรายละเอียดขององค์กรลูกค้าและระบบคุณภาพที่ต้องการ ขนาดองค์กร ประเภทสินค้า และพื้นฐานโครงสร้างอาคาร
  • 2. ตรวจประเมินพื้นฐานงานของลูกค้า ทั้งเอกสารทางกฎหมาย เอกสารการทำงาน โครงสร้างอาคาร หรือความพร้อมของบุคลากร
แพ็กเกจ
ประเมินราคา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หลังจากที่เจรจารายละเอียดองค์กรที่ต้องการดำเนินการและชำระค่าบริการแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เพื่อพิจารณาเอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ และความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน จำนวน 1 วันทำการ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นรายงานเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการไฟล์เอกสาร .pdf

ฟรีแลนซ์
Tanaporn

ดิฉันมีความสามารถในการเขียน Content โดยก่อนหน้านี้ได้เป็น Feelance แบบ {art time ในการเขียน Content มานานกว่า 5 ปีแล้วค่ะ สามารถเขียนได้ทั้ง Content สาระทั่วไป แบนเนอร์โฆษณา หรือชี้แจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน