รับ Literature Review, แปล Abstract, แปลบทความ Conference (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

0

ฟรีแลนซ์กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความสามารถทางด้าน Power system และ Power Electronics ในเชิงการจำลองระบบด้วยโปรแกรม Simulation สามารถให้คำปรึกษาการทำโปรเจ็ค ป.ตรี และ ป.โท ได้ ขณะนี้รับ Literature Review และแปลงานบทความ Conference ผู้ใช้บริการสามารถสั่งงานพร้อมระบุขอบเขตความต้องการให้ชัดเจน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ Literature Review, แปล Abstract, แปลบทความ Conference (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ตารางวันรับงาน และตกลงราคา
  • 2. สร้างใบเสนอราคา หลังจากผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเข้าสู่ระบบ ฟรีแลนซ์จะเริ่มงานทันที
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แปล Abstract
Literature Review
แปลทบความ Conference
แปล Abstract
Literature Review บทความสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แปลบทความ Conference สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
3 วัน
7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนคำ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนหน้า
1 หน้า
1 หน้า
4 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจแก้ไวยากรณ์
สรุปเนื้อหาและเรียบเรียงใหม่
ราคา
฿ 1,000
฿ 1,500
฿ 4,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!