รับ Literature Review, แปล Abstract, แปลบทความ Conference (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

0.0

ฟรีแลนซ์กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความสามารถทางด้าน Power system และ Power Electronics ในเชิงการจำลองระบบด้วยโปรแกรม Simulation สามารถให้คำปรึกษาการทำโปรเจ็ค ป.ตรี และ ป.โท ได้ ขณะนี้รับ Literature Review และแปลงานบทความ Conference ผู้ใช้บริการสามารถสั่งงานพร้อมระบุขอบเขตความต้องการให้ชัดเจน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับ Literature Review, แปล Abstract, แปลบทความ Conference (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ตารางวันรับงาน และตกลงราคา
  • 2. สร้างใบเสนอราคา หลังจากผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเข้าสู่ระบบ ฟรีแลนซ์จะเริ่มงานทันที

แพ็กเกจ ราคา รับ Literature Review, แปล Abstract, แปลบทความ Conference (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

แพ็กเกจ

แปล Abstract

Literature Review

แปลทบความ Conference

แปล Abstract
Literature Review บทความสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แปลบทความ Conference สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
3 วัน
7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนคำ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนหน้า
1 หน้า
1 หน้า
4 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจแก้ไวยากรณ์
สรุปเนื้อหาและเรียบเรียงใหม่
ราคา
฿1,000
฿1,500
฿4,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!