Excel Repot Pivot & Data management

0.0

-นำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปภาพรวมของข้อมูลด้วย Pivot Table, กราฟ -จัดการข้อมูลดิบให้สามารถใช้งานได้ง่ายแต่ต่อยอดได้ Data cleansing -ผูกสูตรข้ามไฟล์ ข้ามsheet นำข้อมูลมาชนกันอย่างถูกต้อง Vlookup , if , ifs ,ฯลฯ -คำนวนข้อมูลทางคณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย , +Vat , sum , เปอร์เซ็นส่วนลด , คิดGP , ฯลฯ +สามารถจัดส่งเป็นไฟล์ที่ลูกค้าต้องการได้ (csv,xlsx,google sheet) +คุยงานเข้าใจง่ายเป็นกันเอง +ราคาขึ้นอยู่กับความยากของข้อมูลและปริมาณ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Excel Repot Pivot & Data management

  • 1. เก็บรายละเอียดของงานและความต้องการของลูกค้า
  • 2. ทำความเข้าใจชุดข้อมูลและความต้องการ
แพ็กเกจ
Report฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-นำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปภาพรวมของข้อมูลด้วย Pivot Table, กราฟ -คำนวนข้อมูลทางคณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย , +Vat , sum , เปอร์เซ็นส่วนลด , คิดGP , ฯลฯ +สามารถจัดส่งเป็นไฟล์ที่ลูกค้าต้องการได้ (csv,xlsx,google sheet)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Data cleansing & Template฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-จัดการข้อมูลดิบให้สามารถใช้งานได้ง่ายแต่ต่อยอดได้ Data cleansing -ผูกสูตรข้ามไฟล์ ข้ามsheet นำข้อมูลมาชนกันอย่างถูกต้อง Vlookup , if , ifs ,ฯลฯ +สามารถจัดส่งเป็นไฟล์ที่ลูกค้าต้องการได้ (csv,xlsx,google sheet)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Report & Data cleansing & Template฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

-นำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปภาพรวมของข้อมูลด้วย Pivot Table, กราฟ -คำนวนข้อมูลทางคณิตศาสตร์ หาค่าเฉลี่ย , +Vat , sum , เปอร์เซ็นส่วนลด , คิดGP , ฯลฯ -จัดการข้อมูลดิบให้สามารถใช้งานได้ง่ายแต่ต่อยอดได้ Data cleansing -ผูกสูตรข้ามไฟล์ ข้ามsheet นำข้อมูลมาชนกันอย่างถูกต้อง Vlookup , if , ifs ,ฯลฯ +สามารถจัดส่งเป็นไฟล์ที่ลูกค้าต้องการได้ (csv,xlsx,google sheet)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
สายป่าน
สายป่าน

มีควาามเข้าใจระบบธุรกิจ ค้าปลีก ค่าส่ง ทั้งในเรื่องของ สินค้า ยอดขาย และลูกค้า เป็นอย่างดี ถนัดการใช้งาน Excel Cleansing data และรวมถึงการทำ Report ต่างๆ สามารถออกแบบ ไฟล์ Template ต่างๆให้เข้ากับการใช้งานได้ (Vlookup , pivot ,if , ifs ,ฯลฯ)

มีควาามเข้าใจระบบธุรกิจ ค้าปลีก ค่าส่ง ทั้งในเรื่องของ สินค้า ยอดขาย และลูกค้า เป็นอย่างดี ถนัดการใช้งาน Excel Cleansing data และรวมถึงการทำ Report ต่างๆ สามารถออกแบบ ไฟล์ Template ต่างๆให้เข้ากับการใช้งานได้ (Vlookup , pivot ,if , ifs ,ฯลฯ)

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!