ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย

ทีมงานถนัดเรื่องการนำข้อมูลที่เป็นจุดขายหรือจุดแข็ง ที่โดดเด่นของลูกค้าเพื่อนำมาถ่ายทอดลงบนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้าเพื่อให้ เตะตา ต้องใจ สื่อได้ความ จากผลงานที่เคยทำให้เครือ CP หรือ เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อพลักดันให้ smes มีจุดแข็งจากงานออกแบบสู่การขาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย

  • 1. ลูกค้าแจ้งว่าต้องการให้ออกแบบฉลากสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ (ถ้าระบุวัสดุได้ยิ่งดีครับ) พร้อมส่งข้อมูลและภาพประกอบเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าที่จะขายในบรรจุภัณฑ์ และบอกจุดแข็งหรือจุดที่แตกต่างจากท้องตลาด
  • 2. ลูกค้ามีโลโก้หรือสัญลักษณ์ทางการค้าของสินค้าที่จะสื่อลงบนบรรจุภัณฑ์แล้วหรือยัง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รูปแบบงานที่นำเสนอแก้ได้ไม่จำกัด เมื่อสรุปแบบแล้วจะส่งงานเป็นไฟล์ลายเส้นนามสกุล AI เพื่อให้ลูกค้านำไปส่งโรงพิมพ์ และไฟล์ภาพขนาดเล็กและใหญ่และไฟล์ลายเส้นเพื่อนำไปใช้ในงานโฆษณาทั้งงานป้ายนอกอาคารหรืองานโฆษณาออนไลน์สำหรับในส่วนที่เป็นการออกแบบสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า

ฟรีแลนซ์
bancha

ประสบการณ์ออกแบบกราฟฟิกเพื่อการตลาด 20ปีกับบริษัทไอบอคซ์จำกัด ผลงานออกแบบโลโก้และออกแบบกราฟฟิกให้บริษัทชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน