milestone

ใหม่! เสริม SEO ด้วยเทคนิค ลงข่าวสื่อออนไลน์ Hyperlink

บริการจัดทำ SEO ด้วยเทคนิคการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็ปไซต์ข่าวออนไลน์ต่างๆ ด้วยบทความ Hyperlink พร้อมแนบรูปภาพประกอบ เพื่อสร้าง Brand Awareness (สร้างการรับรู้) และความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้ากลุมเป้าหมาย และยังส่งผลให้ค้นพบบริการ หรือธุรกิจ จากหน้าแรกของ Google ได้ง่ายขึ้น พร้อมด้วยบริกรเขียน Content วางแผนบริหารกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร, ผู้บริหาร, แบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการเขียน News Content จัดส่งข่าวแก่สื่อมวลชนให้ได้มีการเผยแพร่ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็น Online เว็บข่าว วาไรตี้ , lifestyle, Men , Women , IT, Business, Marketing,SME etc รายละเอียดราคาเพิ่มเติม บริการเขียน Content วางแผนบริหารกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร, ผู้บริหาร, แบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการเขียน News Content จัดส่งข่าวแก่สื่อมวลชนให้ได้มีการเผยแพร่ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็น Online เว็บข่าว วาไรตี้ , lifestyle, Men , Women , IT, Business, Marketing,SME etc สร้าง Brand awareness & Brand Identity เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้ากลุมเป้าหมาย - ติดต่อประสานงานสื่อมวลชนขอพื้นที่ลง Content Online หรือสื่อหลัก ตาม Media List ที่ส่งให้ลูกค้า เพื่อโปรโมท และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รุ้จักวงกว้างแบบครบวงจร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ใหม่! เสริม SEO ด้วยเทคนิค ลงข่าวสื่อออนไลน์ Hyperlink

  • 1. รับบทความข่าว/คอนเทนท์ Hyperlink พร้อมภาพประกอบบทความ จากลูกค้า กรณีให้ทางทีมเขียนคอนเทนท์ ลูกค้าบรีฟข้อมมูล เพื่อจัดทำร่างข่าวให้ลูกค้าอนุมัติ
  • 2. ภายหลังบทความข่าว/คอนเทนท์ผ่านการ Approve จากลูกค้า ทางทีมดำเนินการส่งข่าวเผยแพร่
แพ็กเกจ
Pack 1
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลงบทความข่าวแบบ Hyperlink สื่อ Online จำนวน 6 สื่อ ราคา 7,000 บาท (ไม่รวมเขียน Content) ติดต่อประสานงานสื่อ ลง Content เก็บงาน ทำ Report

Pack 2
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ลงบทความข่าวแบบ Hyperlink สื่อ Online จำนวน 15 สื่อ ราคา 17,000 บาท (รวมเขียน Content) ติดต่อประสานงานสื่อ ลง Content เก็บงาน ทำ Report

Pack 3
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ลงบทความข่าวแบบ Hyperlink สื่อ Online จำนวน 40 สื่อ ราคา 45,000 บาท (รวมเขียน Content) ติดต่อประสานงานสื่อ ลง Content เก็บงาน ทำ Report

ฟรีแลนซ์
public

-ให้บริการงานด้านประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ด้วยประสบการณกว่า 5 ปี กับความไว้วางใจจากองค์กร และแบรนด์ชั้นนำ ระดับประเทศ

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน