บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว/อีเว้นท์

บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน Press Conferance (แถลงข่าว) หรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์ เพื่อทำข่าว และนำข่าวเผยแพร่ ทั้ง OFFLINE และ ONLINE ครอบคลุ่มทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Business, Marketing,SME, Ent, lifestyle, Men , Women , IT, etc ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - สร้าง Brand awareness & Brand Identity เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้ากลุมเป้าหมาย - ติดต่อประสานงานสื่อมวลชนขอพื้นที่ลง Content Online หรือสื่อหลัก ตาม Media List ที่ส่งให้ลูกค้า เพื่อโปรโมท และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รุ้จักวงกว้างแบบครบวงจร รายละเอียดราคาเพิ่มเติม นอกจากบริการข้างต้นแล้ว ทางทีมยังมีบริการด้านงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น -จัดงานแถลงข่าว (Press Conference) -จัดสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบกลุ่ม (Group Interview) -จัดสัมภาษณ์ผู้บรหารแบบเดี่ยว (Exclusive Interview) -บริการเยี่ยมสื่อมวลชน (Media Visit) -เชิญสื่อเข้าร่วมงาน/รีวิว -จัดซื้อสื่อออฟไลน์/ออนไลน์ (Media Buyer)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว/อีเว้นท์

  • 1. รับบรีฟงานงานลูกค้า สโคปการดำเนินงาน เพื่อแนะนำสื่อกลุ่มเป้าหมาย
  • 2. ฟรีแลนด์ส่ง Media Invitation ไปยังสื่อมวลชน เพื่อเรียนเชิญร่วมงาน
แพ็กเกจ
Pack1
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว จำนวน 10 สื่อ / ครั้ง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน) พร้อมเผยแพร่ข่าวสื่อออนไลน์ ***หากต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทีวี สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับฟรีแลนด์*** ****จัดทำ Report สรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ส่งมอบลูกค้า*** ทั้งนี้ สามารถยืดหยุ่นการทำงานได้ตามความเหมาะสม

Pack2
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว จำนวน 15 สื่อ / ครั้ง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดงาน) พร้อมเผยแพร่ข่าวสื่อออนไลน์ หากต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทีวี สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับฟรีแลนด์ ***หากต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทีวี สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับฟรีแลนด์*** ****จัดทำ Report สรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ส่งมอบลูกค้า*** ทั้งนี้ สามารถยืดหยุ่นการทำงานได้ตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
public

-ให้บริการงานด้านประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ด้วยประสบการณกว่า 5 ปี กับความไว้วางใจจากองค์กร และแบรนด์ชั้นนำ ระดับประเทศ

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน