สอบบัญชี รับรองงบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของนักบัญชี รับรองงบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) (Auditor) Audit โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทบัญชี Big 4 มากกว่า 5 ปี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรวจเองจริง ไม่ซับงานต่อ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอบบัญชี รับรองงบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

  • 1. ติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์ม เพื่อแจ้งรายละเอียดของบริษัท และวันเวลาที่ต้องการ
  • 2. ส่งงบการเงินมาให้ผู้สอบบัญชี
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- งบการเงินที่สอบทานแล้ว 1 ชุด - การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน และลงนามรับรองจากออดิท ผู้ได้รับใบอนุญาต (CPA) พร้อมลงนาม ลายเซ็น และวันที่ 1 ชุด จัดส่งในรูปแบบเอกสารโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ (Hard Copy) และสแกนเอกสารพร้อมลายเซ็น (Soft Copy)

ฟรีแลนซ์
Pitchayapa

- ประสบการณ์ทำงานด้าน Business Proprosal, Finance Projection และ ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้รับใบอนุญาตCPA ทั้งบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ รวมมากกว่า 7 ปี - สามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่วได้ทั้งสองภาษาไทย และ อังกฤษ (THA - ENG) - สามารถสื่อสารภาษาจีนในระดับสนทนาเบื้องต้นได้

03/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน