จัดหน้าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รายงาน

คุณทำแค่เนื้อหา ให้การจัดการรูปเล่มเป็นหน้าที่ของเรา! ประหยัดเวลาในการจัดหน้าเอกสาร โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีแบบฟอร์มเฉพาะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ส่งงานพร้อมรูปแบบเฉพาะแต่ละสถาบันมาให้เราจัดการได้เลย หากเป็นรายงานหรืองานวิจัยที่มีกำหนดรูปแบบที่ต้องการก็สามารถทำได้เช่นกัน พร้อมรันสารบัญให้ส่งปรินท์และเข้าเล่มได้ทันที หมายเหตุ มีประสบการณ์การจัดหน้าเพื่อตรวจวิทยานิพนธ์กับบัณฑิตวิทยาลัยของม.มหิดล ม.พะเยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดหน้าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รายงาน

  • 1. การส่งไฟล์งานพร้อมรูปแบบที่กำหนด (โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ต้องส่งข้อกำหนดการจัดหน้าจากสถาบันการศึกษา)
  • 2. ประเมินระยะเวลาและพิจารณารับงาน
แพ็กเกจ
เหมาๆ ไม่เกิน 50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ราคางานต่อหน้า 10 บาท - จัดไฟล์เอกสาร Word: ตั้งค่าหน้ากระดาษ / จัดการเลขหน้า / จัดการคำอธิบายภาพและตารางรวมทั้งการตัดหัวตาราง / รันสารบัญ / ตรวจสอบการตัดคำการ-ความ / แก้ไขการเว้นวรรคตอน เช่น () ๆ . , - ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ Word และ PDF - กรณีตรวจสอบอ้างอิงด้วย เพิ่ม 15%

เหมาๆ ไม่เกิน 150 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ราคางานต่อหน้า 10 บาท - จัดไฟล์เอกสาร Word: ตั้งค่าหน้ากระดาษ / จัดการเลขหน้า / จัดการคำอธิบายภาพและตารางรวมทั้งการตัดหัวตาราง / รันสารบัญ / ตรวจสอบการตัดคำการ-ความ / แก้ไขการเว้นวรรคตอน เช่น () ๆ . , - ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ Word และ PDF - กรณีตรวจสอบอ้างอิงด้วย เพิ่ม 15%

เหมาๆ ไม่เกิน 250 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ราคางานต่อหน้า 10 บาท - จัดไฟล์เอกสาร Word: ตั้งค่าหน้ากระดาษ / จัดการเลขหน้า / จัดการคำอธิบายภาพและตารางรวมทั้งการตัดหัวตาราง / รันสารบัญ / ตรวจสอบการตัดคำการ-ความ / แก้ไขการเว้นวรรคตอน เช่น () ๆ . , - ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ Word และ PDF - กรณีตรวจสอบอ้างอิงด้วย เพิ่ม 15%

ฟรีแลนซ์
Phisutthilaksana

นักวิชาการทำงานในสถาบันการศึกษา เชี่ยวชาญการจัดหน้าเอกสารโดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ สนุกสนานกับการทำ Slide Presentation ใช้โปรแกรมออกแบบ PS AI ได้

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน