จัดหน้าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รายงาน บทความ จัดเล่มตามฟอร์มทางการและงานออกแบบ

คุณทำแค่เนื้อหา ให้การจัดการรูปเล่มเป็นหน้าที่ของเรา! - แบบฟอร์มทางการ อัตราหน้าละ 15 บาท - หากต้องการให้ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงด้วย + 15% - หากต้องการให้พิสูจน์อักษร เพิ่มอีกหน้าละ 5 บาท รวมบริการจัดหน้าเป็นหน้าละ 20 บาท - มีบริการจัดทำ PowerPoint นำเสนอ กรณีมีเนื้อหาสรุปมาแล้ว อัตราหน้าละ 20 บาท หากยังไม่มีอัตราเริ่มต้นหน้าละ 100 บาท ประหยัดเวลาในการจัดหน้าเอกสาร โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีแบบฟอร์มเฉพาะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ส่งงานพร้อมรูปแบบเฉพาะแต่ละสถาบันมาให้เราจัดการได้เลย หากเป็นรายงานหรืองานวิจัยที่มีกำหนดรูปแบบที่ต้องการก็สามารถทำได้เช่นกัน พร้อมรันสารบัญให้ส่งปรินท์และเข้าเล่มได้ทันที หมายเหตุ มีประสบการณ์การจัดหน้าเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.มหิดล, ม.ธรรมศาสตร์, ม.พะเยา, ม.เชียงใหม่, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.หมู่บ้านจอมบึง, ม.รามคำแหง, มทร.พระนคร, มทร.ธัญบุรี, ม.บูรพา, KMITL, KMUTT, KMUTNB, NIDA, AIT, ม.วลัยลักษณ์, ม.นเรศวร, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ม.นวมินทราธิราช, ม.เกษตรศาสตร์, ม.นานาชาติสแตมฟอร์ด และม.ในประเทศจีน รับงานมาแล้วกว่า 60 ครั้ง รวมทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย ให้บริการทั้งแบบฟอร์มทางการและงานออกแบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดหน้าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รายงาน บทความ จัดเล่มตามฟอร์มทางการและงานออกแบบ

  • 1. การส่งไฟล์งานพร้อมรูปแบบที่กำหนด (โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ต้องส่งข้อกำหนดการจัดหน้าจากสถาบันการศึกษา)
  • 2. ประเมินระยะเวลาและพิจารณารับงาน
แพ็กเกจ
[แบบทางการ] เหมา ๆ ไม่เกิน 50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ราคางานต่อหน้า 15 บาท - จัดไฟล์เอกสาร Word: ตั้งค่าหน้ากระดาษ / จัดการเลขหน้า / จัดการคำอธิบายภาพและตารางรวมทั้งการตัดหัวตาราง / รันสารบัญ / ตรวจสอบการตัดคำการ-ความ / แก้ไขการเว้นวรรคตอน เช่น () ๆ . , - ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ Word และ PDF - กรณีตรวจสอบและแก้ไขอ้างอิง เพิ่ม 15% คิดราคาที่ 860 บาท - กรณีต้องการให้จัดหน้า+พิสูจน์อักษร อัตรารวมหน้าละ 20 บาท คิดราคาที่ 1000 บาท - กรณีต้องการให้จัดหน้า+พิสูจน์อักษร+แก้ไขอ้างอิง คิดราคาที่ 1150 บาท

[แบบทางการ] เหมา ๆ ไม่เกิน 100 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ราคางานต่อหน้า 15 บาท - จัดไฟล์เอกสาร Word: ตั้งค่าหน้ากระดาษ / จัดการเลขหน้า / จัดการคำอธิบายภาพและตารางรวมทั้งการตัดหัวตาราง / รันสารบัญ / ตรวจสอบการตัดคำการ-ความ / แก้ไขการเว้นวรรคตอน เช่น () ๆ . , - ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ Word และ PDF - กรณีตรวจสอบและแก้ไขอ้างอิง เพิ่ม 15% คิดราคาที่ 1700 บาท - กรณีต้องการให้จัดหน้า+พิสูจน์อักษร อัตรารวมหน้าละ 20 บาท คิดราคาที่ 2000 บาท - กรณีต้องการให้จัดหน้า+พิสูจน์อักษร+แก้ไขอ้างอิง คิดราคาที่ 2300 บาท

[แบบทางการ] เหมา ๆ ไม่เกิน 200 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ราคางานต่อหน้า 15 บาท - จัดไฟล์เอกสาร Word: ตั้งค่าหน้ากระดาษ / จัดการเลขหน้า / จัดการคำอธิบายภาพและตารางรวมทั้งการตัดหัวตาราง / รันสารบัญ / ตรวจสอบการตัดคำการ-ความ / แก้ไขการเว้นวรรคตอน เช่น () ๆ . , - ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ Word และ PDF - กรณีตรวจสอบและแก้ไขอ้างอิง เพิ่ม 15% คิดราคาที่ 3450 บาท - กรณีต้องการให้จัดหน้า+พิสูจน์อักษร อัตรารวมหน้าละ 20 บาท คิดราคาที่ 4000 บาท - กรณีต้องการให้จัดหน้า+พิสูจน์อักษร+แก้ไขอ้างอิง คิดราคาที่ 4500 บาท

ฟรีแลนซ์
Phisutthilaksana

นักวิชาการทำงานในสถาบันการศึกษา เชี่ยวชาญการจัดหน้าเอกสารโดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ สนุกสนานกับการทำ Slide Presentation ใช้โปรแกรมออกแบบ PS AI ได้

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
65 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน