พัฒนา Hybrid (Cross-Platform) และ Native Mobile Application (iOS, Android)

พัฒนา Hybrid (Cross-Platform) และ Native Mobile Application ที่สามารถใช้งานได้บนมือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแทบเล็ต (Tablet) รองรับระบบทั้งปฎิบัติการ iOS และ Android โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. Gathering Requirement รวมรวบความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็น Feature ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีใน Application 2. Analysis and Design วิเคราะห์ความต้องการที่ได้รวบรวม จากนั้นนำมาจัดวาง Layout และ View ต่าง ๆ ตาม Design 3. Development and Test ลงมือพัฒนา Application ตามที่ได้มีการวิเคราะห์ และออกแบบไว้ และทดสอบการใช้งานให้สามารถทำงานได้ตามแต่ละ Feature 4. Deliver ส่งมอบงานเพื่อให้ผู้ใช้งานทดสอบ และนำไปใช้จริง Programing Language: Java, Kotlin, Swift, JavaScript, TypeScript, etc. Framework: React Native, Flutter, Ionic, Framework7, etc. รับพัฒนาทั้ง Application ที่ต้องการพัฒนาขึ้นมาใหม่ รวมไปถึงการแก้ไข (Customize) และดูแล (Maintenance) Application ที่มีการใช้งานอยู่แล้ว ตัวอย่างผลงาน CSDC Mobile App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cannysmile.csdc

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา Hybrid (Cross-Platform) และ Native Mobile Application (iOS, Android)

  • 1. Gathering Requirement รวมรวบความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็น Feature ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีใน Application
  • 2. Analysis and Design วิเคราะห์ความต้องการที่ได้รวบรวม จากนั้นนำมาจัดวาง Layout และ View ต่าง ๆ ตาม Design
แพ็กเกจ
Small
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. Source Code ของ Application ที่พัฒนา 2. ดูแล และแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเป็นเวลา 1-3 เดือน หมายเหตุ: 1. เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นขนาดเล็ก การแก้ไขปัญหา (Bug) หรือเป็นงานที่แบ่งมาให้พัฒนาเป็นบางส่วน 2. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอาจมีมาก หรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการตกลง

Medium
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. Source Code ของ Application ที่พัฒนา 2. เอกสารสอนการใช้งานเบื้องต้น (User Manual) 3. นำแอปขึ้น Google Play Store หรือ Apple App Store 4. ดูแล และแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเป็นเวลา 1-3 เดือน หมายเหตุ: 1. เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นขนาดกลาง การแก้ปัญหา (Bug) ที่ค่อนข้างซับซ้อน หรืองานที่แบ่งมาให้ทำเป็นบางส่วน 2. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอาจมีมาก หรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการตกลง

Large
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. Source Code ของ Application ที่พัฒนา 2. เอกสารการติดตั้ง (Installation) หรือการตั้งค่า (Configuration) เพื่อใช้งาน Appliation 3. เอกสารสอนการใช้งานเบื้องต้น (User Manual) 4. นำแอปขึ้น Google Play Store หรือ Apple App Store 5. ดูแล และแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเป็นเวลา 3-6 เดือน หมายเหตุ: 1. เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อนในการพัฒนา 2. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอาจมีมาก หรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการตกลง

ฟรีแลนซ์
Boonchuay

ทำงานในสายอาชีพด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์มาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Windows Application Web Application Mobile Application มีประสบการณ์​ดูแล และพัฒนารบบ เช่น ระบบบัญชี ระบบ ERP ระบบ MRP การประยุคใช้ QR Code Barcode OCR เป็นต้น มีความยืดหยุ่นในการทำงานโดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยี และภาษาในการพัฒนา

06/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
21 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน