พัฒนา Hybrid และ Native Mobile Application

รับพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับ Android Application ทั้งบน Smart Phone และ Tablet ให้รองรับความยืดหยุ่นทุกหน้าจอ รองรับหลากหลายฟังก์ชั่นการทำงาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. Gathering Requirement รวมรวบความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็น Feature ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีใน Application 2. Analysis and Design วิเคราะห์ความต้องการที่ได้รวบรวม จากนั้นนำมาจัดวาง Layout และ View ต่าง ๆ ตาม Design 3. Development and Test ลงมือพัฒนา Application ตามที่ได้มีการวิเคราะห์ และออกแบบไว้ และทดสอบการใช้งานให้สามารถทำงานได้ตามแต่ละ Feature โดยครอบคลุม 3 ส่วนในการพัฒนา ได้แก่ UI Implementation, Event Handling และ Threading 4. Deliver ส่งมอบงานเพื่อให้ผู้ใช้งานทดสอบ และนำไปใช้จริง รับพัฒนาทั้ง Application ที่ต้องการพัฒนาขึ้นมาใหม่ รวมไปถึงการแก้ไข (Customize) และดูแล (Maintenance) Application ที่มีการใช้งานอยู่แล้ว ตัวอย่างผลงาน CSDC Mobile App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cannysmile.csdc

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา Hybrid และ Native Mobile Application

  • 1. Gathering Requirement รวมรวบความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็น Feature ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีใน Application
  • 2. Analysis and Design วิเคราะห์ความต้องการที่ได้รวบรวม จากนั้นนำมาจัดวาง Layout และ View ต่าง ๆ ตาม Design
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ราคาของแต่ละงานขึ้นอยู่กับความยากง่าย หรือความซับซ้อนของงานโดยมีการตกลงกันก่อนมีการเริ่มพัฒนา Application 2. ดูแล และแก้ไขปัญหา (Bug) ที่อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาเป็นเวลา 3 เดือน

ฟรีแลนซ์
Boonchuay

ทำงานในสายอาชีพด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์มาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Windows Application Web Application Mobile Application มีประสบการณ์​ดูแล และพัฒนารบบ เช่น ระบบบัญชี ระบบ ERP ระบบ MRP การประยุคใช้ QR Code Barcode OCR เป็นต้น มีความยืดหยุ่นในการทำงานโดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยี และภาษาในการพัฒนา

06/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน