รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง (รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย)

0

รับถอดเทปรายงานการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล บทสัมภาษณ์เพื่อประกอบงานด้านการศึกษา เช่น วิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ เป็นต้น โดยงานที่จะได้รับนั้นจะทำการพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word รับรองความถูกต้อง แม่นยำ และจัดหน้าอย่างเรียบร้อย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทป ถอดไฟล์เสียง (รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ระยะเวลา ความต้องการของลูกค้า
  • 2. ฟรีแลนซ์รับไฟล์งาน เพื่อประเมินราคา และระยะเวลาส่งงาน
แพ็กเกจ
฿ 540
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ถอดเทปเริ่มต้นนาทีละ 9 บาท ไม่จำกัดความยาวขั้นต่ำ แต่ไม่เกิน 60 นาที - ระยะเวลาการส่งมอบงานประมาณ 2 ถึง 4 วัน ขึ้นอยู่กับความยาวของไฟล์เสียงและความยากง่ายของเนื้อหา - การส่งมอบงาน จะส่งเป็นไฟล์ .docx หรือ .PDF หรืออื่นๆ ตามแต่ตกลงกัน - ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ในกรณีที่ไฟล์เสียงไม่ชัดเจน หรือไม่แน่ใจคำศัท์ทางเทคนิค จะจัดทำตัวอักษรสีแดง หรือ จุดไข่ปลาเว้นว่างไว้ - ในกรณีที่มีการเรียบเรียงคำใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมจะจัดทำเป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน และใส่คำเดิมไว้ในวงเล็บ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
เปรมศิรี
เปรมศิรี

- มีประสบการณ์ในการถอดเทปสัมภาษณ์ เทปการประชุม และจัดทำเป็นเอกสารตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด จากการศึกษาและ การทำงานประจำ สามารถปรับข้อความจากภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนได้ หากผู้ว่าจ้างต้องการ - มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารระบบ ISO 9001 จากการทำงานประจำ รวมถึงเขียนกระบวนการ / เอกสารคุณภาพ

- มีประสบการณ์ในการถอดเทปสัมภาษณ์ เทปการประชุม และจัดทำเป็นเอกสารตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด จากการศึกษาและ การทำงานประจำ สามารถปรับข้อความจากภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนได้ หากผู้ว่าจ้างต้องการ - มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารระบบ ISO 9001 จากการทำงานประจำ รวมถึงเขียนกระบวนการ / เอกสารคุณภาพ

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!