รับวางแผนทางการเงิน แนะนำด้านประกันชีวิต ประกันภัย

ให้บริการด้านวางแผนการเงิน วางแผนภาษี เตรียมพร้อมสำหรับวางแผนการศึกษาบุตร และ คุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ด้วยแผนประกันภัย วางแผนสุขภาพ บุคคลากรภายในหน่วยงาน วางแผนเกษียณ พร้อมบริหารภาษีหลังเกษียณอายุ เพื่อชิีวิตที่มั่งคั่ง มั่นคงหลังเกษียณ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวางแผนทางการเงิน แนะนำด้านประกันชีวิต ประกันภัย

  • 1. พูดคุยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงานคร่าวๆ
  • 2. พูดคุย เพื่อสอบถามรายละเอียด ข้อมูล ในการจัดทำแผน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

แผนการเงินที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และ สามารถนำไปใช้และปฏิบัติตามได้จริง มีการเข้าพบ และ แลกเปลี่ยน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ การเงิน ที่เปลี่ยนแปลงไปและ ทบทวนแผนการเงินทุกๆ 3-6 เดือน หลักการบริการ

ฟรีแลนซ์
ปรัชญา

ตัวแทนให้บริการวางแผนการเงิน ภายใต้ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และ ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT รับบริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ และ วางแผนภาษี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ปัจจุบันปฏิบัติงานด้านภาษี กรมสรรพากร

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน