รับทำปริศนาอักษรไขว้ Word Search Maker เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการภาษาอังกฤษ

บริการ -ออกแบบตารางค้นหาคำศัพท์ จากกลุ่มคำที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเสริมกิจกรรมในชั้นเรียน, องค์การ นักเรียนจะต้องถอดรหัสพวกเขาเพื่อค้นหาคำศัพท์ ทำให้กิจกรรมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น - จัดส่งให้ไฟล์ลูกค้าในรูปแบบ Pdf. - พร้อมเฉลย Pdf.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำปริศนาอักษรไขว้ Word Search Maker เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการภาษาอังกฤษ

  • 1. รลูกค้าระบุกลุ่มคำที่ประสงค์จัดทำ หากให้ช่วยคิด/ค้นกลุ่มคำเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • 2. นำกลุ่มคำที่ได้มาออกแบบ (ออกแบบได้เฉพาะภาษาอังกฤษ)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับทำครั้งละ 5 ฉบับ -ไฟล์ปริศานาอักษรไขว้ 5 ฉบับ ไฟล์ Pdf. (Student Copy) -ไฟล์เฉลยปริศานาอักษรไขว้ 5 ฉบับ ไฟล์ Pdf. (Answer Key)

ฟรีแลนซ์
Praphol

เรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษให้สนุก เปลี่ยนกิจกรรมแบบเดิมด้วยกิจกรรมใหม่น่าสนใจ สร้างความดึงดูดใจให้ผู้เรียน บริการออกแบบ และจัดทำ - Crossword Puzzle , - Word search , - Bingo card, - Word scramble - Matching worksheet พร้อมเฉลย - ราคาขึ้นอยู่กับประเภท เริ่มต้น 150 บาท

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน