ผู้ช่วยด้านบัญชี (Virtual accountant ) ติดต่อประสานงาน ผู้ช่วยดูแลเอกสารและการรับ-จ่ายเงินต่างๆ

ขายได้ 6 ครั้ง
5.0

Virtual Accountant acts as assistant accounting manager who is in charge of managing accounting records pertaining to customers, the sales and purchasing divisions, social security, salaries, and other tasks as needed. The Entrepreneur can quickly assign jobs or give assignments online to the Virtual Accountant, who can also operate remotely at the Entrepreneur's desire. - วางระบบเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรับเงิน-จ่ายเงิน - ออกแบบ จัดทำ จัดส่ง เอกสารต่าง ๆ ของกิจการ และเป็นผู้ช่วยประสานงาน ติดต่อด้านเอกสารกับคู่ค้าของกิจการ ทั้งด้านซื้อและขาย รวมถึงงานทรัพยากรบุคคล - วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ วิเคราะห์ธุรกิจ SWOT โครงสร้างกิจการ การควบคุมภายใน จัดทำแผนธุรกิจ ระบบการผลิต และสต็อกสินค้า - จัดทำเอกสารทางบัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมบัญชี Express และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น Flowaccount PEAK และ SMEMOVE - ทำงานผ่านทางอีเมล์และโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก ทะเบียนพาณิชย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า BOI ใบอนุญาตทำงาน และการขอใบอนุญาตอื่น ๆ - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า - จัดทำเอกสารและติดต่อสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ผู้ช่วยด้านบัญชี (Virtual accountant ) ติดต่อประสานงาน ผู้ช่วยดูแลเอกสารและการรับ-จ่ายเงินต่างๆ

  • 1. ตกลงรายละเอียดของขอบเขตงานและปริมาณงาน
  • 2. จัดทำใบเสนอราคาและสัญญาการว่าจ้างงาน

แพ็กเกจ ราคา ผู้ช่วยด้านบัญชี (Virtual accountant ) ติดต่อประสานงาน ผู้ช่วยดูแลเอกสารและการรับ-จ่ายเงินต่างๆ

รายครั้ง

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ดูแลและจัดทำเอกสารด้านรายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานด้านเอกสารแทนกิจการ - ดำเนินการด้านการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ - จัดส่งและรับเอกสารต่างๆ แทนกิจการ - เงินเดือน ประกันสังคม สลิปเงินเดือน - จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

รายสัปดาห์

฿4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ดูแลและจัดทำเอกสารด้านรายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานด้านเอกสารแทนกิจการ - ดำเนินการด้านการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ - จัดส่งและรับเอกสารต่างๆ แทนกิจการ - เงินเดือน ประกันสังคม สลิปเงินเดือน - จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

รายเดือน

฿12,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- ดูแลและจัดทำเอกสารด้านรายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย - ติดต่อประสานงานด้านเอกสารแทนกิจการ - ดำเนินการด้านการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ - จัดส่งและรับเอกสารต่างๆ แทนกิจการ - เงินเดือน ประกันสังคม สลิปเงินเดือน - จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!