รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำรายงานด้านบัญชี จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์

- รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน - เปรียบเทียบงบการเงิน - จัดทำรายงานด้านบัญชี / การเงิน - จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ / รายงาน - จัดเตรียม Presentation นำเสนองาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย และระยะเวลาที่ต้องใช้ทำงาน - กรณีงานเร่ง งานด่วน อาจมีราคาที่สูงกว่างานปกติทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำรายงานด้านบัญชี จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. วิเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดความยากง่าย รวมทั้งระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
Financial Analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ จัดทำอัตราส่วนทางการเงิน - เปรียบเทียบงบการเงิน - จัดทำรายงานด้านบัญชี / การเงิน - จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ / รายงาน - จัดเตรียม Presentation นำเสนองาน โดยจะส่งมอบงานเป็นไฟล์ตามที่ตกลงกัน PDF Excel Word

Business Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รับเขียนและให้คำปรึกษาการจัดทำ Business Plan / Business Model Canvas / SWOT / Business strategy - จัดเตรียมข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ / รายงาน - จัดเตรียม Presentation นำเสนองาน โดยจะส่งมอบงานเป็นไฟล์ตามที่ตกลงกัน PDF Excel Word

Marketing strategy
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- วางแผนและจัดทำ Content Marketing - Online Marketing - ทำรูปภาพและเขียน Content - บทความ SEO

ฟรีแลนซ์
Chitanan

ได้รับทุน กพ ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินที่ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานราชการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ปัจจุบันทำงานที่ บจ.ชิค แอคเคาน์ติ้ง มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ปิดงบการเงิน วางระบบบัญชี แอดมินบัญชี วิเคราะห์งบ และวางแผนภาษีให้กับร้านค้าออนไลน์และ SMEs หลากหลายธุรกิจ

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
68 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน