milestone

รับจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ ราคาขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะแก้ไข - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า - ขึ้นทะเบียนยื่นภาษี /ประกันสังคม /งบการเงินออนไลน์ 500 บาท - ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาต่างๆ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า

  • 1. ติดต่อคุยรายละเอียดลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ
  • 2. ประเมินราคาและตกลงราคา
แพ็กเกจ
งานจดทะเบียนต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ให้คำแนะนำปรึกษาในการจดทะเบียนต่างๆ - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารในการจดทะเบียน - ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม (ราคาค่าบริการเริ่มต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ตรวจค้นความเหมือนคล้ายพร้อมให้คำแนะนำ 2. เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดและส่งให้ลูกค้าลงนาม 3. ยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนและส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ (EMS) 4. ติดตามสถานะคำขอของลูกค้าจนกว่าจะผ่าน หรือถ้ามีสถานะที่นายทะเบียนสั่งแก้ไขก็จะดำเนินการแก้ไขให้

Foreign Business
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ให้คำแนะนำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ - ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทต่างด้าว หรือบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ - ให้คำแนะนำปรึกษาในการขอ BOI - VISA / Work Permit - ยื่นภาษีชาวต่างชาติ

ฟรีแลนซ์
Chitanan

ได้รับทุน กพ ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินที่ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานราชการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ปัจจุบันทำงานที่ บจ.ชิค แอคเคาน์ติ้ง มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ปิดงบการเงิน วางระบบบัญชี แอดมินบัญชี วิเคราะห์งบ และวางแผนภาษีให้กับร้านค้าออนไลน์และ SMEs หลากหลายธุรกิจ

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
71 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน