วิทยากรฝึกอบรมการขายรถยนต์ ขายสินค้า ขายเครื่องดื่ม

อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรการขาย ทำให้พนักงานขายปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การแก้ปัญหาในการสนทนา กรณีพนักงานขายตอบคำถามลูกค้าได้ไม่ดีพอ ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของพนักงานลดลง ทำให้ปิดการขายไม่ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิทยากรฝึกอบรมการขายรถยนต์ ขายสินค้า ขายเครื่องดื่ม

  • 1. 9.00 น.- 10.00 น. อบรมเรื่องการเสนอขายสินค้า การเตรียมตัว บทพูด เรียนรู้คำศัพท์ที่ต้องใช้เพื่อเสนอขายสินค้า
  • 2. 10.00 น. - 10.20 น. พักเบรก
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พนักงานได้ฝึกวิธีการเสนอขายสินค้าอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเมื่อเจอลูกค้าที่ปิดการขายยากในสถานการณ์ต่างๆ

ฟรีแลนซ์
ปราโมช

เป็นผู้มีประสบการณ์ในการขาย มีทักษะในการนำเสนอ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การขาย รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆจากประสบการณ์ตรงให้กับผู้อื่นได้ มีจรรยาบรรณ มีอารมณ์ขัน ใจเย็น อดทน มีความเป็นมืออาชีพ

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน