สร้าง Brand และสร้างกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภคสมัยใหม่(+Insight Research) โดยทีมจากเอเจนซี่ชั้นนำ

สิ่งที่คุณจะได้รับในการทำแบรนด์กับเราที่แตกต่างจากคนอื่น มุมมองการสื่อสารแบบคนรุ่นใหม่ ในสื่อรูปแบบใหม่ จากทีมที่มีประสบการณ์ในหลากหลายตลาด และเข้าใจการทำแบรนด์อย่างลึกซึ้ง เริ่มต้นสร้างแบรนด์จากความเข้าใจธุรกิจ และสามารถแก้ปัญหาธุรกิจและสร้างรายได้ให้มากขึ้นผ่านการสื่อสารที่ถูกต้องได้ ทำให้แบรนด์มีคุณค่า ทั้งสำหรับผู้คนและเจ้าของธุรกิจ ช่วยทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งผ่านการหา insight บนความเป็นมนุษย์ ทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างถึงใจ และให้ข้อมูลที่ใช้ได้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยคิดกลยุทธ์การสื่อสารที่ไม่ต้องลงทุนเยอะ แต่ได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุด สิ่งที่จะได้รับ: Full Presentation ไฟล์ .ppt และ .pdf ในทุกๆงานวางแผน Connect กับ Production และ การซื้อ media ความรู้ในการต่อยอดด้วยตัวเอง ให้คำปรึกษาเป็นรายครั้ง หรือรายเดือนได้ ทั้งตัวต่อตัว ผ่าน LINE และโทรศัพท์ ตามเรทราคาที่กำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง Brand และสร้างกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภคสมัยใหม่(+Insight Research) โดยทีมจากเอเจนซี่ชั้นนำ

  • 1. ลูกค้าบรีฟงาน และเซ็นเอกสารรับรองความลับ (NDA) เพื่อกันข้อมูลธุรกิจลูกค้ารั่วไหล
  • 2. ทางทีมทำการรีเสิช และวางแผนกลยุทธ์ (3 อาทิตย์)
แพ็กเกจ
ONE BRIGHTER DAY
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้การปรึกษา แนะนำ 4 ชม. (ไม่มีชิ้นงาน) - ข้อมูลตลาดเบื้องต้น พร้อมมุมมองต่อโอกาสที่แตกต่าง และทิศทางของแบรนด์ - เลือกกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น พร้อม insight เบื้องต้น สำหรับต่อยอดไอเดียได้หลากหลาย - แนวทางการสื่อสารที่ตรงใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำทางไปสู่การต่อยอดและการเติบโตทางธุรกิจที่มากกว่า

COMPLETE PROJECT
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ข้อมูลตลาดแบบเต็ม พร้อมเสนอโอกาสที่แตกต่าง - เลือกกลุ่มเป้าหมาย พร้อม insight แบบเต็ม - Brand Architecture (Positioning, Communication Proposition, etc.) - Content Strategy - แพลนการสื่อสารในระยะ 3 เดือน เพื่อผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า - Slogan / tagline - ตัวอย่าง Topic สำหรับ Content ในสื่ออนไลน์ - Mood & Tone ของแบรนด์ (ส่งงานโดยนัด present และลูกค้าจะได้รับงานเป็นรูปแบบ PDF)

DEEP INSIGHT
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- Research ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย: Primary + Secondary Insight ทั้งด้านชีวิตและการบริโภค Consumer Journey และพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของผู้คนที่แบรนด์ของคุณสามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุดและตรงใจ - สรุปเพื่อชี้โอกาสทางธุรกิจอละโอกาสสำหรับแบรนด์ ส่งงานโดยนัดพรีเซ้น และลูกค้าจะได้รับงานเป็นไฟล์ PDF)

ฟรีแลนซ์
Praewpakorn

STRATEGIC PLANNER WITH ILLUSTRATION SKILL. Brand & Communication Strategy: จบจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (ภาคอินเตอร์) ทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่ชื่อดังแห่งหนึ่ง ทำงานร่วมกับแบรนด์ใหญ่มาแล้วในหลากหลายสายงาน ไม่ว่าจะ อาหาร ความงาม เครื่องดื่ม real estate รถยนต์ ธนาคาร.. สามารถให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์แบรนด์และการสื่อสารได้ทั้งในธุรกิจเล็กและใหญ่ Review Contents & Illustration: อดีตเคยเป็นครูสอนพิเศษด้านสถาปัตยกรรม (CU-TAD) & วาดภาพ สนใจในการเขียน content รีวิว และใช้ illustration ไปควบคู่กัน สามารถดูสไตล์ผลงานได้ทางเพจส่วนตัวที่เพิ่งเปิดใหม่ 'วันนี้รวย'

05/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน