Presentation ด้วย MS PowerPoint

📋 รับออกแบบสื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint จำนวนไม่เกิน 20 Slides 📋 ลักษณะไฟล์งานรูปแบบ PPTX PDF หรือ JPEG ⏰ ระยะเวลาทำงาน 2-3 วัน ขึ้นกับการประสานงานของลูกค้า ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentation ด้วย MS PowerPoint

  • 1. ชี้แจงและพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของผลงาน เช่น วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ รูปแบบ Theme, Mood & Tone ตามความต้องการของลูกค้า *หากลูกค้ามีตัวอย่างหรือลักษณะงานที่ต้องการ ลูกค้าสามารถส่งภาพตัวอย่างมาให้พิจารณาได้ครับ เพื่อให้ลักษณะงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกันและความเข้าใจที่ตรงกันครับ
  • 2. ส่งเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ สรุปรายละเอียดของผลงานและประเมินราคาค่าบริการ
แพ็กเกจ
Standard package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งานรูปแบบ PPTX PDF หรือ JPEG จำนวนไม่เกิน 10 slides ระยะเวลาทำงาน 2-3 วันตามที่สามารถตกลงกันได้

Superior Package
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งานรูปแบบ PPTX PDF หรือ JPEG จำนวนไม่เกิน 20 slides ระยะเวลาทำงาน 3-4 วันตามที่สามารถตกลงกันได้

ฟรีแลนซ์
Kornnakrit

รับออกแบบและผลิตสื่อนำเสนอ (Presentation) อินโฟกราฟิก (Infographics) ด้วย Adobe Illustrator และ MS PowerPoint

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน