Infographics รูปแบบภาพนิ่ง สำหรับ Website, Social media content ทั้งแบบ Poster หรือ Story set

📋 รับออกแบบ Infographics รูปแบบภาพนิ่ง สำหรับ Website, Social media content สามารถจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Vertical, Landscape (Poster) หรือ Story set (Photo group) 📋 ลักษณะไฟล์งานรูปแบบ JPEG PNG PDF หรือ AI 📌 เนื้อหาของผลงาน ควรเป็นเนื้อหาที่สรุปตามใจความที่ลูกค้าต้องการจะสื่อมาแล้วครับ ⏰ระยะเวลาทำงาน 3-5 วัน ขึ้นกับการประสานงานของลูกค้า ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Infographics รูปแบบภาพนิ่ง สำหรับ Website, Social media content ทั้งแบบ Poster หรือ Story set

  • 1. ชี้แจงและพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของผลงาน เช่น ลักษณะของงาน วัตถุประสงค์ เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ รูปแบบ Theme, Mood & Tone ตามความต้องการของลูกค้า *หากลูกค้ามีตัวอย่างหรือลักษณะงานที่ต้องการ ลูกค้าสามารถส่งภาพตัวอย่างมาให้พิจารณาได้ครับ เพื่อให้ลักษณะงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกันและความเข้าใจที่ตรงกันครับ
  • 2. สรุปรายละเอียดของผลงานและประเมินราคาค่าบริการ
แพ็กเกจ
Standard package
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Infographic จำนวน 1 ชิ้น ระยะเวลาทำงาน 3-5 วันตามที่สามารถตกลงกันได้ ส่งงานไฟล์ JPEG, PNG, PDF หรือ AI

Story set package
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Infographic จำนวนไม่เกิน 5 หน้า สำหรับเนื้อหาที่มีการเล่าเรื่อง หลายภาพ ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาทำงาน 4-6 วันตามที่สามารถตกลงกันได้ ส่งงานไฟล์ JPEG, PNG, PDF หรือ AI

ฟรีแลนซ์
Kornnakrit

รับออกแบบและผลิตสื่อนำเสนอ (Presentation) อินโฟกราฟิก (Infographics) ด้วย Adobe Illustrator และ MS PowerPoint

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน