Notification on Line app

- เขียนโปรแกรแจ้งเตือนใน Line บน Controller( Arduino, Raspberry pi ) - โปรแกรม( ควบคุม คำนวญ รับค่าขส่งค่า ) - อัพเดทการทำงานงานให้ตลอด - มี Flowchart การทำงานของ โปรแกรมให้ - ประกันโปรแกรมตามที่ตกลง 15 วัน - ระยะเวลาการส่งงาน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Notification on Line app

  • 1. รวบรวมข้อมูลที่ต้องการให้บอร์ดควบคุมและ ส่งการแจ้งเตือน
  • 2. ออกแบบโปรแกรม + Flowchart
แพ็กเกจ
Arduino + Program ( notification only )
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- Program - NodeMCU ESP8266

Raspberry pi 4+ Program ( notification only )
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- Program( notification only ) - Raspberry pi4 2GB + Memory Samsung Evo Plus 64 GB

Program for Raspberry pi 4 ( notification + control )
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Memory Samsung Evo Plus 64 GB + Program( notification only & Control )

ฟรีแลนซ์
piyanat

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(Mechatronic engineering) เคยทำงาน : - ฟรีแลนซ์ ( ออกแบบลายวงจรอิเล๊กทรอนิกส์ +PCB ,เขียนโปรแกรม Arduino ,Raspberry pi : ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน) - บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด( Development :ฉะเเชิงเทรา : 1ปี)

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน