3D Perspective / Exterior / Interior / 3D animation

ขึ้น Model 3Dด้วยโปรแกรม : 3dmax / sketch up 3D renderingด้วย :Vray sketch up / Vray 3Dmax / Enscape sketch up 3D animation : Enscape sketch up สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม - รูปสไตล์งานที่ชอบคร่าวๆ 2-3ภาพ - mood & tone - แปลน จาก Autocad หรือ ไฟล์ โมเดลจาก sketch up การส่งงาน 1.สำหรับ1st draft : ภาพตัวอย่าง/วีดีโอขนาดเล็กสำหรับการแก้ไขงานได้ตามความต้องการของลูกค้าก่อนไฟนอล 2.ภาพเรนเดอร์ : พร้อมบรรยากาศเสมือนจริง jpeg. / .tiff : ภาพเรนเดอร์ .png : วีดีโอ หากมีการแก้ไขงานมากกว่า 50% ของงาน เช่น การให้ render มุมใหม่ หรือเปลี่ยน Mood and tone ของภาพ จะมีการคิดราคาดังนี้ 1.Rendering ใหม่ คิดราคา 10% จากราคาแรกที่ตกลงไว้ (ต่อภาพ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Perspective / Exterior / Interior / 3D animation

  • 1. ปรึกษาและแจ้งรายละเอียดของงาน >>คุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดต่างๆของงาน ส่งแปลนหรือภาพของสถานที่พร้อมกับรูปสไตล์งานที่ชอบคร่าวๆ 2-3ภาพ
  • 2. ส่งDraft Rendering ก่อน1ครั้ง เพื่อการแก้ไข / สำหรับ animationจะมีการส่งเป็นคลิปวีดีโอเบื้องต้นก่อน 1ครั้ง
แพ็กเกจ
ไม่มี 3dModel แต่มีไฟล์ plan autocad
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

การส่งงาน 1.สำหรับ1st draft : ภาพตัวอย่าง/วีดีโอขนาดเล็กสำหรับการแก้ไขงานได้ตามความต้องการของลูกค้าก่อนไฟนอล 2.ภาพเรนเดอร์ : พร้อมบรรยากาศเสมือนจริง .jpeg / .tiff : ภาพเรนเดอร์ .png : วีดีโอ

มีไฟล์ 3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การส่งงาน 1.สำหรับ1st draft : ภาพตัวอย่าง/วีดีโอขนาดเล็กสำหรับการแก้ไขงานได้ตามความต้องการของลูกค้าก่อนไฟนอล 2.ภาพเรนเดอร์ : พร้อมบรรยากาศเสมือนจริง .jpeg / .tiff : ภาพเรนเดอร์ .png : วีดีโอ

3D Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การส่งงาน 1.สำหรับ1st draft : ภาพตัวอย่าง/วีดีโอขนาดเล็กสำหรับการแก้ไขงานได้ตามความต้องการของลูกค้าก่อนไฟนอล 2.ภาพเรนเดอร์ : พร้อมบรรยากาศเสมือนจริง .jpeg / .tiff : ภาพเรนเดอร์ .png : วีดีโอ ราคาเริ่มต้น 5,000-15,000 บาท ความยาว 1.00-2.00 นาที

ฟรีแลนซ์
พีรดา

จบการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบภายใน เป็นผู้รับออกแบบ พร้อมติดตั้งครบวงจร สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ แก้ไขงานได้ และ มีประสบการณ์การทำงานจริง ไปดูหน้างานได้ค่ะ

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
53 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน