รับทำบัญชี ภาษี พร้อมตรวจสอบบัญชี

[บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล หจก.,มูลนิธิ,บริษัท] - ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง - วิเคราะห์รายการเพื่อเป็นไปตามกฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด - บันทึกบัญชี - จัดทำงบการเงินประจำเดือน , ประจำปี - รายละเอียดประกอบงบ ฯลฯ - ยื่นงบการเงิน - ยื่นภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ภาษี พร้อมตรวจสอบบัญชี

  • 1. สอบถามรายละเอียดลักษณะธุรกิจ
  • 2. รับมอบงาน ลูกค้าจัดส่งเอกสาร
แพ็กเกจ
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน และยื่นแบบภาษี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

(รายการค้า ประจำเดือน เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) - จัดทำบัญชี และรายงานภาษี - จัดทำงบการเงิน - จัดทำหมายเหตุประกอบอื่น ๆ เช่น คำนวณดอกเบี้ย,ทะเบียนทรัพย์สิน,ฯลฯ - ยื่นภาษี ภงด.1,3,53,51,50 และ E-FILING - ยื่นประกันสังคม

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- คำนวณและยื่นภาษี สิ้นปีและกลางปี 90/91/93/94 - ยื่นขอคืนภาษีและติดตามผล

ฟรีแลนซ์
Poy

ปัจจุบันทำบัญชี ให้คำปรึกษาและประสานให้กับลูกค้า ใส่ใจในงานลูกค้าทุกครั้ง รวดเร็ว ถูกต้อง :) I am able to prepare the accounting annual closing to support the statutory annual audits of the company.

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
14 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน