แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษ -> ไทย และ ไทย -> อังกฤษ

ผมจบการศึกษาจากมหาลัยมหิดลนานาชาติ มีความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษและไทย มีผลงานการแปลคือ - หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์ CHFI SAN SEC FOR (รัฐบาล) - เอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษ -> ไทย และ ไทย -> อังกฤษ

  • 1. รับงานแปล (กำหนดวันส่งงานและเรทราคา)
  • 2. ส่งงานแปล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ราคางาน 100-200 บาทต่อหน้า ระยะเวลา : 7วัน - 30วัน

ฟรีแลนซ์
Pakin

ผมจบการศึกษาจากมหาลัยมหิดล คณะนานาชาติ ปัจจุบันเป็นนักแปลอิสระที่มีผลงานการแปลหนังสือเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น CHFI FOR SEC SAN และอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ -> ไทย และ ไทย -> อังกฤษ

01/2023
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน