Unity 2d 3d Application , ทำเกม พัฒนาเกม 2D, 3D ,AR VR PC IOS Android

4.95
ขายได้ 10 ครั้ง

- งานที่ใช้ Unity เป็นหลัก เช่น AR VR MR (VR และ MR ยังไม่สามารถรับงานได้เนื่องจากส่วนตัวยังไม่มีอุปกรณ์) -เกม 2D, 3D -รองรับบนมือถือ Android ,PC ,WebGL (IOS นั้น อาจต้องนำไฟล์ Build ไป Build ต่อเอง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Unity 2d 3d Application , ทำเกม พัฒนาเกม 2D, 3D ,AR VR PC IOS Android

  • 1. ขอรายละเอียดงานข้างต้น Scope ของงาน แนวทางและ Platform
  • 2. ระบุงานอย่างละเอียด , Action plan ,กำหนดการส่งความคืบหน้า
แพ็กเกจ
โปรเจคขนาดเล็ก-กลาง฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

เกมและโปรเจคขนาดเล็ก ถึงกลาง กรณีนี้คือมี Asset เช่น เสียงภาพ ไฟล์ 3D อยู่ก่อนแล้ว


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
โปรเจคขนาดกลาง-ใหญ่฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

เกมและโปรเจคขนาดกลาง ถึงใหญ่ กรณีนี้คือมี Asset เช่น เสียงภาพ ไฟล์ 3D อยู่ก่อนแล้ว(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!