สอนลงทุน จัดพอร์ตการลงทุน

สอนการจัดแผนการลงทุน เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งและให้บรรลุเป้าหมายต่างๆในอนาคต มีการให้ความรู้ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและกลยุทธต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ลงทุนด้วยความเข้าใจ ให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการ ภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ [หมวดหมู่สอนการลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสอน และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการใช้เครื่องมือเท่านั้น มิได้มีเจตจาในการชี้นำ/จูงใจ/หรือวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อให้ทำการซื้อขายหรือลงทุนสินทรัพย์ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการลงทุนด้วยตนเอง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางด้านการลงทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม]

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนลงทุน จัดพอร์ตการลงทุน

  • 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์และพื้นฐานความรู้ (ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที)
  • 2. นัดแนะเพื่อทำการ coaching ใช้เวลา 1-2 ชม.
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แนวคิดการลงทุนด้วยความเข้าใจ - แผนการลงทุนส่วนตัว - guideline การเปิดพอร์ตลงทุน

ฟรีแลนซ์
Poonpak

พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล (ภูเขา) ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรและนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล CFP ให้บริการในเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมเรื่อง การลงทุน การลดหย่อนภาษี และการป้องกันความเสี่ยง

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน