วางแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร

เราจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร ซึ่งจะเป็นการจัดระเบียบชีวิตทางการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษา ลูกค้าจะได้รับรายงานรูปเล่มสวยงาม เป็นแนวทางให้มีเงินออมที่สามารถเติบโตได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เงินได้อย่างมีความสุขในทุกช่วงชีวิต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร

  • 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา (ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม.)
  • 2. จัดทำรายงานทางการเงินส่วนบุคคล (ใช้เวลา 1-3 วัน)
แพ็กเกจ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร ครอบคลุมทั้งในเรื่อง การจัดการหนี้สิน การออม การลงทุน การป้องกันความเสี่ยง การจัดการภาษี การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก

วางแผนครอบครัว
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แผนครอบครัวสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ หรือคู่รักที่กำลังจะเริ่มต้นครอบครัว ให้เตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดการรายรับรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสินเชื่อบ้าน&รถ และแผนการศึกษาลูกตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญา

วางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เราจัดทำแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้รับคำปรึกษา มีการวิเคราะห์และสรุปกรมธรรม์ที่ถือครองอยู่ คำนวณการลดหย่อนภาษีจากแบบประกัน ตลอดจนจัดทำแผนและกำหนดงบประมาณสำหรับการดูแลสุขภาพในระยะยาว

ฟรีแลนซ์
Poonpak

พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล (ภูเขา) ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล ให้บริการในเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมเรื่อง การลงทุน การลดหย่อนภาษี และการป้องกันความเสี่ยง

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
68 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน