เรื่องภาษี บริการยื่น//ให้คำปรึกษา//รับฟังปัญหา ภาษีนิติฯ และบุคคลฯ

เมื่อเอกสารคุณพร้อม เราพร้อมบริการ - ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ขายและบริการ ในประเทศ (ภพ.30) - ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ขายและบริการ ต่างประเทศ (ภพ.36) - ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53,54) - ยื่นคำขอหนังสือรับรองหักภาษี เป็นภาษาอังกฤษ (รอ.01) - รับปรึกษาภาษีนิติฯ - รับปรึกษาภาษีบุคคลธรรมดา แต่หากคุณเอกสารไม่พร้อม มาคุยกันก่อน ผมพร้อมยินดีรับฟังปัญหา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เรื่องภาษี บริการยื่น//ให้คำปรึกษา//รับฟังปัญหา ภาษีนิติฯ และบุคคลฯ

  • 1. ขอรายละเอียดธุรกิจที่ทำ และ สิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เราช่วยเหลือ
  • 2. รับเอกสารถึงที่ เฉพาะกรุงเทพ และปริมณฑล
แพ็กเกจ
ยื่น 1 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ใบเสร็จค่าภาษี และแบบยื่นภาษี และเอกสารที่ลูกค้าให้มา พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับภาษี

ยื่น 3 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ใบเสร็จค่าภาษี และแบบยื่นภาษี และเอกสารที่ลูกค้าให้มา พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับภาษี

ยื่น 6 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ใบเสร็จค่าภาษี และแบบยื่นภาษี และเอกสารที่ลูกค้าให้มา พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับภาษี

ฟรีแลนซ์
พงษ์วิชย์

เพื่อประสบการณ์ทำงานด้านให้คำปรึกษาเรื่อง บัญชี ภาษีอากร และการจดทะเบียนบริษัท พร้อมเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับคุณครับ

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน