รับ Digitize ทำแผนที่ จากระวางกรมที่ดิน เป็น Shape File (.shp)

รับ Digitize ทำแผนที่ จากระวางกรมที่ดิน เป็น Shape File (.shp) (อ้างอิงข้อมูลทางแผนที่จาก ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน https://landsmaps.dol.go.th ) พร้อมตาราง Attribute แสดงเครื่องหมายที่ดิน ประกอบด้วย หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน เลขหน้าสำรวจ ระวางแผนที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำรวจแนวเขตเวนคืน หรือขอใช้ที่ดิน ของหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ Digitize ทำแผนที่ จากระวางกรมที่ดิน เป็น Shape File (.shp)

  • 1. • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดขอบเขตงานที่ต้องการ
  • 2. • 2. ตรวจสอบยืนยันพื้นที่ดำเนินการ แจ้งผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ได้ข้อมูลเป็น Shape File (.shp) พร้อมตาราง Attribute แสดงเครื่องหมายที่ดิน ประกอบด้วย หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน เลขหน้าสำรวจ ระวางแผนที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

ฟรีแลนซ์
Choomphon

จบช่างสำรวจเทคนิคกรุงเทพฯ และปริญญาโทนิด้า ประสบการณ์ทำงานกว่า 40 ปี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และทำแผนที่ มีความรู้และเขี่ยวชาญเรื่อง ระวางแผนที่ทุกระบบ

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน