เขียนโปรแกรม IOT, Embedded System, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Arduino

ขายได้ 8 ครั้ง
5.0

รับเขียนโปรแกรม Microcontroller โดยผู้เชียวชาญที่ผ่านงานทั้งภาครัฐ และเอกชน - พัฒนา Embedded System, ARM, PIC, Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry PI, Beagle Bone - การสื่อสารต่างๆ LoRaWAN, 6lowpan, ZigBee, Ethernet, WiFi, Bluetooth - ออกแบบ PCB และวงจรไฟฟ้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และระยะเวลาในการทำงาน ลูกค้าสามารถตกลงราคาก่อนได้

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ เขียนโปรแกรม IOT, Embedded System, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Arduino

  • 1. ติดต่อเพื่อพูดคุยขอบเขตของงาน
  • 2. เสนอราคา และกำหนดเวลาในการส่งงาน

แพ็กเกจ ราคา เขียนโปรแกรม IOT, Embedded System, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Arduino

โปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Source Code ที่มีการทำงานตามที่ลูกค้าระบุ และเอกสารอธิบายการทำงานของโปรแกรม


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

โปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน + แผ่นวงจรพิมพ์ PCB

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. Source Code ที่มีการทำงานตามที่ลูกค้าระบุ และเอกสารอธิบายการทำงานของโปรแกรม 2. แผ่นวงจรพิมพ์ PCB และ Schematic


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

โปรแกรมซับซ้อน + แผ่นวงจรพิมพ์ PCB

฿5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. Source Code ที่มีการทำงานตามที่ลูกค้าระบุ และเอกสารอธิบายการทำงานของโปรแกรม 2. แผ่นวงจรพิมพ์ PCB และ Schematic


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!