ทำ App, Reports,วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Excel, Production Planning วางแผนการผลิต, MRP วางแผนวัตถุดิบ,

ขายได้ 12 ครั้ง
5.0
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

ระบบต่อไปนี้จะทำด้วย Excel ด้วยพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการ กับทักษะที่มีจากการทำงานด้านการบริหารการผลิต เข้าใจ Business Flow เคยสร้างระบบ ERP รู้เทคนิคพิเศษของ Excel จึงรวมกันทำเป็นระบบออกมาได้ดี - วิเคราะห์ข้อมูล ตามข้อมูลที่ลูกค้ามี และตามรายงาน หรือ reports ที่ลูกค้าต้องการ - ทำ Application ตาม business flow ตามที่ลูกค้าทำอยู่แล้วแต่เป็นแบบ manual หรือเป็นแบบแยกกันทำ (silo) แต่อยากรวมกันให้เป็นระบบเดียว ใช้ data ชุดเดียวกัน ไหลต่อกันไป เช่น การรับ order > สร้าง stock > stock card > ขาย และ ทำ reports ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - หากลูกค้ายังไม่เคยมีระบบ แต่อยากให้เป็นระบบใน Excel เราวิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบให้ได้ หรือออกแบบระบบร่วมกันก็ได้ - ทำระบบการวางแผนการผลิต ด้วยหลักการ Finite Capacity Scheduling (FCS) ซึ่งใน EPR ทั่วไปไม่สามารทำได้ - ระบบการวางแผนวัตถุดิบ หรือ MRP (Material Requirement planning) ที่ละเอียดมาก ปรับปรุงรูปแแบบตามลูกค้าได้ - ระบบ Stock Card หรือ Inventory Record ทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้ เพราะสิ่งนี้คือข้อได้เปรียบของเรา เราใช้ VBA ที่ได้จาก Macro ควบคุมการทำงานทั้งหมดให้เป็นอัตโนมัติ กดปุ่มเดียวระบบจะทำทุกอย่างจนได้ Reports ไม่มีข้อจำกัดของปริมาณข้อมูลเช่น ชนิดสินค้า จำนวนลูกค้า ชื่อพนักงาน เพราะเราใช้ table และ dynamic name range

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ทำ App, Reports,วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Excel, Production Planning วางแผนการผลิต, MRP วางแผนวัตถุดิบ,

  • 1. ลูกค้าบอกความต้องการ (requirement)
  • 2. ทำ system analysis ร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจ requirement ตรงกัน เพื่อ เสนอราคาที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

แพ็กเกจ ราคา ทำ App, Reports,วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Excel, Production Planning วางแผนการผลิต, MRP วางแผนวัตถุดิบ,

ทำ Report, App, Data Analytic หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ตามที่ลูกค้าต้องการ

฿5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- Reports รายงาน หรือ ผลการวิเคราะห์ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้ง file งานเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานต่อหากมีข้อมูลเพิ่มขึ้น - หากเป็นระบบ หรือ application จะได้รับ file ทั้งระบบเพื่อไปใช้งานต่อไป - Training สอนการใช้งานทาง online ราคา 5,000 บาทเป็นราคาเริ่มต้นโดยประมาณ แต่ราคาจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความยากง่าย Freelance จะเสนอราคาตามความเหมาะสมของแต่ละงาน หากต้องมีการ Training ที่ site งานของลูกค้า สามารถทำได้แต่คิดราคาเพิ่ม ตามจำนวนวันที่เหมาะสมกับลักษณะงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Production Planning ด้วยหลักการ Finite Capacity Scheduling

฿30,000
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

- ระบบการวางแผนการผลิต - การทำแผนการผลิตใช้หลักการ Finite Capacity Scheduling คือการนำข้อจำกัดของการผลิตทั้งหมดมาคำนวณ ได้แก่ capacity ชั่วโมงการทำงาน (calendar) อัตราการผลิตจะเป็น cycle time unit per hour - Reports ต่าง ๆ และ แผนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าที่แสดงว่าส่งทัน หากล่าช้าช้ากี่วัน, load vs capacity ตาม finite schedule, ชั่วโมงการทำงาน, แผนทุก parts ทุกแผนก เป็น Gantt Chart - Onsite support 2 วัน ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณ ราคาจริงขึ้นอยู่กับปริมาณงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

การวางแผนวัตถุดิบด้วย MRP (Material Requirement Planning)

฿30,000
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

- ระบบ MRP ใน Microsoft Excel - การวางแผนความต้องวัตถุดิบทุกขั้นตอนตาม BOM - หลักการของ MPR ครบถ้วน New plan Push Pull To be canceled - ปรับจำนวนตาม minimum order, lot size หรือ packaging, วันส่งที่ระบบุวัน เช่น ทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ - การรับเข้าจาก suppliers พร้อม plan vs actual report, opened order เพื่อป้อนเข้า MRP - Onsite support 2 วัน หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวม ระบบ inventory record หรือ stock card ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณ ราคาจริงขึ้นอยู่กับปริมาณงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!