milestone

ทำ App, Reports, MRP, Production Plan ด้วย Excel

- ลูกค้าอธิบายระบบที่ต้องการและ data ที่มี - กำหนดหลักการคล่าวๆร่วมกันเพื่อทำแผนงานและ concept ของงานหรือระบบ - จัดทำโครงร่างของระบบ data ที่ต้องใช้ และแผนงาน - นำเสนองานและราคาต่อลุกค้า - กำหนดข้อตกลงต่างๆร่วมกัน - ดำเนินการทำระบบ และนำเสนอแก่ลูกค้าเป็นระยะ - ส่งมอบระบบหรืองานให้ลุกค้าทดสอบ - ปรับปรุงระบบหากจำเป็น - สรุปและส่งมอบงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

5,000 บาทเป็นราคาเริ่มต้นโดยประมาณ แต่ราคาจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความยากง่าย Freelance จะเสนอราคาตามความเหมาะสมของแต่ละงาน

ฟรีแลนซ์
พงศ์พร

เชียวชาญจากการทำงานจริงกับบริษัทข้ามชาติมากกว่าสิบปี ระบบ ERP, MRP และการวางแผนการผลิตด้วย Finite Capacity Scheduling เชียวชาญ Excel จนใช้พัฒนาระบบข้างต้นและใช้งานได้ดีกว่า softwareที่มีราคาแพง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของทุกองค์กรโดยเฉพาะ SME

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน