ออกแบบ Logo ผลิตภัณฑ์

ออกแบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Logo สำหรับผลิตภัณฑ์ ทั้งแบบที่ได้จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียน อย. Media สำหรับ Post ขายสินค้าใน Social Media ด้วยโปรแกรม Vectornator บน iPadpro M1 สามารถส่งไฟล์ออกเป็น Ai, Vectornator, JPG, PNG

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Logo ผลิตภัณฑ์

  • 1. สอบถามรายละเอียดความต้องการในการออกแบบ
  • 2. วิเคราะห์ และประเมินขอบข่ายของงาน เพื่อประเมินราคา และแจ้งรายละเอียดลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ Media ที่เป็น JPEG, PNG ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 M ขนาดของไฟล์ภาพขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่ระบุบกับชิ้นงานนั้นๆ เช่น sticker ขนาด 5 X 7 cm ที่ความละเอียด ที่ 72 Dpi เป็นต้น (กรณีต้องการไฟล์ vector เช่น AI หรือ vactornator จะคิดอีกราคาหนึ่ง)

ฟรีแลนซ์
พงศ์พิชาญ

I have 18 years of experience in IT with infrastructure (Windows Server, VMWare Server, Firewall: Microsoft forefront server), ERP application (System analyst, DBA: MS-SQL & Oracle, Sysbase, IT Project Leader,IT Supervisor, IT Audit (J-Sox), ISO audit (9001:2018, 14000). Crystal Report, Power BI

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน