รับออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล โอนย้ายฐานข้อมูล

รับออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล MS-SQL โอนย้ายฐานข้อมูล MS-SQL, Migration ฐานข้อมูลเข้าโครงสร้างใหม่, วิเคราะห์ Tuning Performance ฐานข้อมูล รายละเอียดราคาเพิ่มเติม DB Design: ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล/ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล Tuning Performance: ปรับจูนประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล Data migration: โอนย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเวอร์ชั่นเดียวกัน เวอร์ชั่นที่สูงกว่า Note: ราคานี้สำหรับการ Remote Service ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้เข้าบริการที่ไชค์ขอบ ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเดินทาง และค่าที่พัก เพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล โอนย้ายฐานข้อมูล

  • 1. วิเคราะห์ Scope ของงาน และความต้องการของระบบ / Remote Checking / Conference Call
  • 2. ออกแบบฐานข้อมูล/ระบบ และนำเสนอ Solution / เอกสารที่อธิบายวิธีการดำเนินการ
แพ็กเกจ
DB Design: ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล/ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ออกบบฐานข้อมูล/ปรับโครงสร้างฐานข้อมูล โดยสรุปเอกสารสารโครงสร้างฐานข้อมูลออกมาเป็น ER/UML หรือ Data dictionary ตามความต้องการของลูกค้า 2. Script สำหรับปรับโครงสร้างของฐานข้อมูล หรือสร้างฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล

ฟรีแลนซ์
พงศ์พิชาญ

I have 18 years of experience in IT with infrastructure (Windows Server, VMWare Server, Firewall: Microsoft forefront server), ERP application (System analyst, DBA: MS-SQL & Oracle, Sysbase, IT Project Leader,IT Supervisor, IT Audit (J-Sox), ISO audit (9001:2018, 14000). Crystal Report, Power BI

09/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน