รับสร้างและแก้ไขรายงาน Power BI, รายงาน crystal report, รายงาน Excel, Access

1. สร้าง Query และJobs สำหรับประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวหรือหลายแหล่งข้อมูล/หลายระบบงานมาเชื่อมต่อกัน 2. สร้างรายงาน Power BI, รายงาน crystal report เพื่อวิเคราะห์ และสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารธุรกิจ 3. แก้ไขรายงาน ปรับรูปแบบรายงาน ของโปรแกรมเดิมที่ยังไม่ครบคลุมความต้องการ เช่น รายงานระบบบริหารข้อมูลระบบบุคคลและเงินเดือน, ระบบบัญชีและการเงิน เป็นต้น 4. สร้างรายงาน Excel สำหรับระบบงานที่ต้องการรายงานพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมกับการทำงานในปัจจุบัน 5. ระบบฐานข้อมูล MS Access เพื่อเก็บข้อมูล และออกรายงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างและแก้ไขรายงาน Power BI, รายงาน crystal report, รายงาน Excel, Access

  • 1. สอบถามรายละอียดงาน เพื่อประเมิน Scope ของงาน Remote/Conference Call
  • 2. นำเสนอ Solution /ประเมินราคา / เสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงาน Power BI ที่สนับสนุการตัดสินใจเชิงบริหารธุรกิจ

ฟรีแลนซ์
พงศ์พิชาญ

I have 18 years of experience in IT with infrastructure (Windows Server, VMWare Server, Firewall: Microsoft forefront server), ERP application (System analyst, DBA: MS-SQL & Oracle, Sysbase, IT Project Leader,IT Supervisor, IT Audit (J-Sox), ISO audit (9001:2018, 14000). Crystal Report, Power BI

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน