แปลเอกสาร (2ภาษา: ไทย/อังกฤษ)

- แปลเอกสาร ภาษาไทย-อังกฤษ - แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ-ไทย - แปลประโยคสั้น ภาษาอังกฤษ - ระดับภาษา 3 ระดับ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง(ศัพท์เฉพาะ) เชี่ยวชาญศัพท์ด้านการเงิน เศรษฐกิจ บทวิเคราะห์เป็นพิเศษ แต่สามารถรับงานได้ทุกแนว - ระดับความเชี่ยวชาญภาษา : เกียรตินิยมอันดับ 1 เศรษฐศาสตร์จุฬา (GPA 3.92) และปริญญาโทการเงินจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ - สามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง (โดยไม่เปลี่ยนเนื้อหาโดยรวม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสาร (2ภาษา: ไทย/อังกฤษ)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน เช่น การจัดรูปแบบ ขนาดตัวอักษร และวันที่ต้องการรับงาน
  • 2. เลือกระดับภาษา (แบ่งภาษาเป็น 3 ระดับ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลูกค้าจะได้รับเอกสาร Word/Excel/PowerPoint/pdf - ระยะเวลา 1-4 วัน (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนงาน) - ราคาเริ่มต้น 350 บาท - ราคาเบื้องต้นประเมินจาก การพิมพ์เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษ A4 (Normal margin และ Single paragraph) , ตัวอักษร Angsana 16

ฟรีแลนซ์
Sumonta

เป็นนักเรียนทุนธนาคาร จบการศึกษาจุฬา (ภาคอินเตอร์) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ประเทศอังกฤษ) มีประสบการณ์เขียน CV ทำงาน/สมัครเรียนต่อ เขียนงานวิจัยให้แก่ผู้บริหารในหลักสูตร วปอ. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน