เขียน Resume/CV, รายงาน, บทความ, essay, term-project, วิทยานิพนธ์, Thesis (2 ภาษา: ไทย/อังกฤษ)

- เขียน Resume, CV (ไทย) - เขียน Resume, CV (อังกฤษ) - เขียน Resume, CV (อังกฤษ - เพื่อสมัครมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) - รายงาน เขียน essay (ไทย) - รายงาน เขียน essay (อังกฤษ) - Term-project, วิทยานิพนธ์, Thesis (ไทย) - Term-project, วิทยานิพนธ์, Thesis (อังกฤษ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียน Resume/CV, รายงาน, บทความ, essay, term-project, วิทยานิพนธ์, Thesis (2 ภาษา: ไทย/อังกฤษ)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน เช่น การจัดรูปแบบ ขนาดตัวอักษร และวันที่ต้องการรับงาน
  • 2. (กรณี Resume, CV ลูกค้าต้องมีโครงเพื่อให้ผู้เขียนทำความเข้าใจเบื้องต้นในประวัติของลูกค้า)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลูกค้าจะได้รับเอกสาร Word/Excel/PowerPoint/pdf - ระยะเวลา 1-4 วัน (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนงาน ยกเว้นวิทยานิพนธ์) - ราคาเริ่มต้น 350 บาท - ราคาเบื้องต้นประเมินจาก การพิมพ์เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษ A4 (Normal margin และ Single paragraph) , ตัวอักษร Angsana 16

ฟรีแลนซ์
Sumonta

เป็นนักเรียนทุนธนาคาร จบการศึกษาจุฬา (ภาคอินเตอร์) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (ประเทศอังกฤษ) มีประสบการณ์เขียน CV ทำงาน/สมัครเรียนต่อ เขียนงานวิจัยให้แก่ผู้บริหารในหลักสูตร วปอ. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

08/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน