รับออกแบบ Website UX,UI และ Mobile application

0

รับออกแบบ Website UX,UI และ Mobile application ด้วย Figma หรือ Adobe Xd ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง สามารถทักมาพูดคุยสอบถาม ยินดีพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบต่าง ๆ ก่อนว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ Website UX,UI และ Mobile application

  • 1. คุยรายละเอียดงานและสรุปขอบเขตงาน (รูปแบบการดีไซน์, ฟ้อนต์, สี, ข้อมูลเนื้อหา) ทำการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ทำการเสนอราคา
แพ็กเกจ
UX/UI Design ออกแบบหน้า Website (Single page)฿ 4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไฟล์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น .xd พร้อมไฟล์รูปภาพ เช่น .jpg และ Design Guideline อธิบายรายละเอียดของงาน เช่น Size, Color, Icon เป็นไฟล์ .pdf ราคาเริ่มต้น 4,500 บาท จำนวน 1 หน้า ไม่เกิน 10 section 1.ในรูปแบบของไฟล์ .jpg .png หรือไฟล์อื่นๆ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง) 2. แก้ไขงานไม่เกิน 2 ครั้ง 3. Font หรือ Icon * ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดการออกแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
UX/UI Design ออกแบบหน้า Website (Full website)฿ 16,500
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไฟล์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น .xd พร้อมไฟล์รูปภาพ เช่น .jpg และ Design Guideline อธิบายรายละเอียดของงาน เช่น Size, Color, Icon เป็นไฟล์ .pdf ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท จำนวนไม่เกิน 6 หน้า ไม่เกิน 10 sectionในแต่ละหน้า เช่น Home, About us, Service, Contact us 1.ในรูปแบบของไฟล์ .jpg .png หรือไฟล์อื่นๆ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง) 2. แก้ไขงานไม่เกิน 4 ครั้ง 3. Font หรือ Icon * ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดการออกแบบและเนื้อหาบนเว็บไซต์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
UX/UI Design ออกแบบหน้า Mobile app (Full application)฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไฟล์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น .xd พร้อมไฟล์รูปภาพ เช่น .jpg และ Design Guideline อธิบายรายละเอียดของงาน เช่น Size, Color, Icon เป็นไฟล์ .pdf ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท จำนวนไม่เกิน 35 หน้า 1.ในรูปแบบของไฟล์ .jpg .png หรือไฟล์อื่นๆ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ว่าจ้าง) 2. แก้ไขงานไม่เกิน 4 ครั้ง 3. Font หรือ Icon * ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดการออกแบบและเนื้อหาของแอพลิเคชั่น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!