แปลเอกสารไทย ญี่ปุ่น มืออาชีพ (N1)

- ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1 รวม 3 ครั้ง (ล่าสุดเดือนธันวาคม 2562) - ผ่านการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) ระดับ J1 〇 มีประสบการณ์การทำงานล่ามและแปลภาษาในประเทศญี่ปุ่น 1.5 ปี 〇 มีประสบการณ์การทำงานล่ามและแปลภาษาในประเทศไทย 2 ปี รับแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นครับ 1 หน้า ก็รับแปลครับ !! ราคางานแปลเป็นกันเอง ********** เริ่มต้นที่หน้าละ 300 บาท ********** เอกสารทั่วไปขนาดกระดาษ A4 ไม่เกิน 350 คำ/หน้า >> ราคาเริ่มต้นหน้าละ 300 บาท เอกสารทั่วไปขนาดกระดาษ A4 เกิน 350 คำ/หน้า >> ราคาเริ่มต้นหน้าละ 450 บาท ** สำหรับเอกสารที่มีคำศัพท์เฉพาะเยอะๆ สามารถปรึกษาได้ ** เชี่ยวชาญในการแปลงาน ... 〇 เอกสารด้านคุณภาพ (Manual, Check sheet, Flow ฯลฯ) 〇 เอกสารด้านการผลิต (การผลิตเหล็กกล้า, ท่อเหล็ก ฯลฯ) 〇 เอกสารงานธุรการทั่วไป (กฎระเบียบบริษัท ฯลฯ) 〇 เอกสารราชการ 〇 จดหมาย 〇 บันทึกการประชุม 〇 บทความทั่วไป 〇 บทความแนะนำการท่องเที่ยว 〇 เมนูอาหารและวิธีประกอบอาหาร 〇 อื่นๆ (เช่น หน้าเว็บไซต์ หนังสือ ยกเว้นงานแปลด้านกฎหมาย)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารไทย ญี่ปุ่น มืออาชีพ (N1)

  • 1. ประเมินราคาและระยะเวลาการแปลเอกสาร
  • 2. ตกลงว่าจ้างและแจ้งวันเวลาที่ส่งมอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาแปลต่อหน้า : เริ่มต้นที่ 300 บาท ไฟล์ที่จะได้รับ : ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น Word, PDF, Excel, Powerpoint, jpg หรืออื่นๆ ระยะเวลาเร็วสุด : 1 วัน

ฟรีแลนซ์
Polarat

กระผมเป็นนักเรียนทุน ODOS จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และวิชาโท Information processing และ Digital communication จากม.โตไก ประเทศญี่ปุ่น อยู่ประเทศญี่ปุ่น 5.5 ปี เคยทำงานเป็นล่ามและแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย ที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 1.5 ปี ปัจจุบันเป็นล่ามและนักแปลในโรงงานมากว่า 2 ปี

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน