Pnt Translation รับแปลงาน ENG-TH / TH-ENG

0.0

รับแปลภาษาอังกฤษ - ไทย / ไทย - อังกฤษ หมวดหมู่ : ทั่วไป, ธุรกิจต่างประเทศ, นำเข้า-ส่งออก.การขาย, การตลาด. การศึกษา, การเงิน - บทความ ฟอร์มเอกสาร รายงาน อีเมล จดหมาย เนื้อหาในเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ - แก้ไขได้ไม่จำกัด - ราคาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับระดับภาษาที่ใช้ และปริมาณงาน - พิเศษส่วนลดเพิ่มเติมหากจำนวนหน้าถึงที่กำหนด

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Pnt Translation รับแปลงาน ENG-TH / TH-ENG

  • 1. ติดต่อสอบถามราคาและส่งงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
  • 2. แจ้งราคาและระบุเวลาให้ลูกค้า เพื่อยืนยันการทำงาน

แพ็กเกจ ราคา Pnt Translation รับแปลงาน ENG-TH / TH-ENG

Standard

฿250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- 1 หน้า (กระดาษ A4) / ราคาเริ่มต้น 250 บาท แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - 1 หน้า (กระดาษ A4) / ราคาเริ่มต้น 300 บาท แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - จำนวนหน้าถึงกำหนดมีส่วนลดพิเศษ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Express

฿450
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 หน้ากระดาษ A4 ราคา 450 บาท แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - 1 หน้า (กระดาษ A4) / ราคาเริ่มต้น 500 บาท แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - จำนวนหน้าถึงกำหนดมีส่วนลดพิเศษ - งานแปลด่วน 1 - 10 หน้าภายใน 1 วัน (กรณีจำนวนหน้ามากกว่านี้ขอพิจารณาตามงานที่ได้รับมอบหมาย)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!