Pnt Translation รับแปลงาน ENG-TH / TH-ENG

รับแปลภาษาอังกฤษ - ไทย / ไทย - อังกฤษ หมวดหมู่ : ทั่วไป, ธุรกิจต่างประเทศ, นำเข้า-ส่งออก.การขาย, การตลาด. การศึกษา, การเงิน - บทความ ฟอร์มเอกสาร รายงาน อีเมล จดหมาย เนื้อหาในเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ อื่น ๆ - แก้ไขได้ไม่จำกัด - ราคาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับระดับภาษาที่ใช้ และปริมาณงาน - พิเศษส่วนลดเพิ่มเติมหากจำนวนหน้าถึงที่กำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Pnt Translation รับแปลงาน ENG-TH / TH-ENG

  • 1. ติดต่อสอบถามราคาและส่งงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียด
  • 2. แจ้งราคาและระบุเวลาให้ลูกค้า เพื่อยืนยันการทำงาน
แพ็กเกจ
Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- 1 หน้า (กระดาษ A4) / ราคาเริ่มต้น 250 บาท แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - 1 หน้า (กระดาษ A4) / ราคาเริ่มต้น 300 บาท แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - จำนวนหน้าถึงกำหนดมีส่วนลดพิเศษ

Express
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 หน้ากระดาษ A4 ราคา 450 บาท แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - 1 หน้า (กระดาษ A4) / ราคาเริ่มต้น 500 บาท แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ส่งงานได้ทั้งไฟล์สกุล Doc Pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ - แก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง - จำนวนหน้าถึงกำหนดมีส่วนลดพิเศษ - งานแปลด่วน 1 - 10 หน้าภายใน 1 วัน (กรณีจำนวนหน้ามากกว่านี้ขอพิจารณาตามงานที่ได้รับมอบหมาย)

ฟรีแลนซ์
Nuttawut

เคยทำงานประจำในตำแหน่งที่ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารเป็นหลัก เรียนจบหอการค้าสาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษ แปลเอกสารให้กับทางบริษัทที่ร่วมทำงานด้วย อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย เอกสารเงื่อนไขการซื้อขาย เป็นต้น เป็นล่ามให้กับชาวต่างชาติในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร เป็นต้น

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน