ร่างพินัยกรรม(Last Will),สัญญาต่างๆ(Contract) ฉบับ EN-TH, รับรองเอกสาร(Notarial Services)

รับร่างพินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษและไทย เนื้อหากระชับครอบคลุม ชัดเจน ถูกต้อง และใช้บังคับได้จริงตามกฎหมาย รับรองลายมือชื่อและเอกสาร โดย โนตารี notary public (A Notarial Services Attorney) I can handle all of your notary needs such as passports, translations, business contracts, Last Will and other legal documents can be verified by our Notary Office.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างพินัยกรรม(Last Will),สัญญาต่างๆ(Contract) ฉบับ EN-TH, รับรองเอกสาร(Notarial Services)

  • 1. ตกลงรายละเอียดและราคา
  • 2. ลูกค้าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าจะได้รับ สัญญา หรือ พินัยกรรม ที่ฟรีแลนซ์ทำเสร็จสมบรูณ์ ฟรีแลนซ์จะส่งเป็นไฟล์ (PDF) ไปที่emailของลูกค้า หรือ ถ้าลูกค้าต้องการให้ฟรีแลนซ์ปริ้นเอกสารออกมาแล้วส่งเอกสารนั้นไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยค่ะ A legal contract and the Last Will and Testament will be delivered to the client's address or email upon the client's request.

ฟรีแลนซ์
Panadda

ประสบการ์ณอยู่ออสเตรเลียมากว่า 10 ปี จบปริญญาโท จากออสเตรเลีย ตอนอยู่ที่ออสเตรเลียได้ทำงานกับวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นั้นประมาณ 7 ปี

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน