ร่างพินัยกรรม(Last Will),สัญญาต่างๆ(Contract) ฉบับ EN-TH, รับรองเอกสาร(Notarial Services)

0

รับร่างพินัยกรรม สัญญาประเภทต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษและไทย เนื้อหากระชับครอบคลุม ชัดเจน ถูกต้อง และใช้บังคับได้จริงตามกฎหมาย รับรองลายมือชื่อและเอกสาร โดย โนตารี notary public (A Notarial Services Attorney) I can handle all of your notary needs such as passports, translations, business contracts, Last Will and other legal documents can be verified by our Notary Office.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างพินัยกรรม(Last Will),สัญญาต่างๆ(Contract) ฉบับ EN-TH, รับรองเอกสาร(Notarial Services)

  • 1. ตกลงรายละเอียดและราคา
  • 2. ลูกค้าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
฿ 5,900
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าจะได้รับ สัญญา หรือ พินัยกรรม ที่ฟรีแลนซ์ทำเสร็จสมบรูณ์ ฟรีแลนซ์จะส่งเป็นไฟล์ (PDF) ไปที่emailของลูกค้า หรือ ถ้าลูกค้าต้องการให้ฟรีแลนซ์ปริ้นเอกสารออกมาแล้วส่งเอกสารนั้นไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยค่ะ A legal contract and the Last Will and Testament will be delivered to the client's address or email upon the client's request.


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!