ขึ้นแบบ 3D sketchup ตามแบบ

ขึ้นแบบ 3มิติในโปรแกรม Sketchup ตามแบบของลูกค้า ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ Skp - การทำงานจะมีการส่งความคืบหน้างานเป็นระยะเวลาตามที่ตกลง - เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ส่งตัวอย่างงานให้ตรวจเช็ค สามารถปรับแก้ไขงานได้ 2 ครั้งไม่เกิน 30% ระยะเวลาทำงาน 1-3 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขึ้นแบบ 3D sketchup ตามแบบ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องการให้ขึ้น 3D เช่น Style Material รูป Reference
  • 2. ดูตัวอย่างงานเพื่อนประเมินราคาและระยะเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
Interior 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไฟล์สกุล Skp ระยะเวลาทำงาน 1-3 วัน Interior เริ่มต้นที่ 2500 *ราคาเพิ่มขึ้นกับความละเอียดและขนาดของงาน *ระยะเวลาทำงานอาจเร็วหรือนานกว่าแล้วแต่งาน *ความถี่ในการอัพเดตงาน เช่น ทุก 12hr 24hr

Exterior 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไฟล์สกุล Skp ระยะเวลาทำงาน 1-3 วัน Exterior เริ่มต้นที่ 2500 *ราคาเพิ่มขึ้นกับความละเอียดและขนาดของงาน *ระยะเวลาทำงานอาจเร็วหรือนานกว่าแล้วแต่งาน *ความถี่ในการอัพเดตงาน เช่น ทุก 12hr 24hr

Interior & Exterior
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไฟล์สกุล Skp ระยะเวลาทำงาน 3-5 วัน Interior เริ่มต้นที่ 2500 Exterior เริ่มต้นที่ 2500 *ราคาเพิ่มขึ้นกับความละเอียดและขนาดของงาน *ระยะเวลาทำงานอาจเร็วหรือนานกว่าแล้วแต่งาน *ความถี่ในการอัพเดตงาน เช่น ทุก 12hr 24hr

ฟรีแลนซ์
Kanyanut

ศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี5 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนัดใช้โปรแกรม ตัดต่อภาพไดคัทโดยใช้ Photoshop, โปรแกรม illustrator , ขึ้น 3D Model สถาปัตยกรรมด้วย Sketchup

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน