plan-D รับวางแผนการเงินครบวงจร

วางแผนการเงินครบวงจร ทั้งส่วนของการบริหารกระแสเงินสด โดยใช้ Software จาก start up ด้านวางแผนการเงินอันดับ 1 จากสิงโปร์ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพกระแสเงินสดตลอดการวางแผนที่ชัดเจนไปพร้อมกับการจัดสัดส่วนสินทรัพย์อย่างเหมาะสม การวางแผนหนี้สิน การวางแผนการออมและการลงทุน การบริหารการโอนย้ายความเสี่ยงทั้งส่วนของบุคคลและสินทรัพย์ ได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ plan-D รับวางแผนการเงินครบวงจร

  • 1. 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา (ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.)
  • 2. 2. จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล (ใช้เวลา 1-7 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของแผนการเงิน)
แพ็กเกจ
Starter Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แผนการเงินเฉพาะตัวบุคคล 1 ท่าน (เลือกแผนการเงินได้ 1 ด้าน)

Smart Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แผนการเงินเฉพาะตัวบุคคล 1 ท่าน (เลือกแผนการเงินได้ 3 ด้าน)

Super Save Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แผนการเงินเฉพาะตัวบุคคลสำหรับสมาชิก 1 ครอบครัว (เลือกแผนการเงินได้ 3 ด้านต่อ 1 ท่านสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน)

ฟรีแลนซ์
วิษณุพงศ์

นักวางแผนการเงินและการประกันชีวิต ที่ยึดโจทย์และความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ด้วยหลักการแบ่งเงินให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสม มีความสงบสุขทางใจ ใช้ชีวิตได้ด้วยความมั่นใจ และมั่นใจได้ว่าพร้อมรับมือกับทุกวิกฤติที่จะกระทบกับการเงิน

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน