plan-D รับวางแผนการเงินครบวงจร

0

วางแผนการเงินครบวงจร ทั้งส่วนของการบริหารกระแสเงินสด โดยใช้ Software จาก start up ด้านวางแผนการเงินอันดับ 1 จากสิงโปร์ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพกระแสเงินสดตลอดการวางแผนที่ชัดเจนไปพร้อมกับการจัดสัดส่วนสินทรัพย์อย่างเหมาะสม การวางแผนหนี้สิน การวางแผนการออมและการลงทุน การบริหารการโอนย้ายความเสี่ยงทั้งส่วนของบุคคลและสินทรัพย์ ได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ plan-D รับวางแผนการเงินครบวงจร

  • 1. 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา (ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม.)
  • 2. 2. จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล (ใช้เวลา 1-7 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของแผนการเงิน)
แพ็กเกจ
Starter Plan฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แผนการเงินเฉพาะตัวบุคคล 1 ท่าน (เลือกแผนการเงินได้ 1 ด้าน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Smart Plan฿ 900
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แผนการเงินเฉพาะตัวบุคคล 1 ท่าน (เลือกแผนการเงินได้ 3 ด้าน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Super Save Plan฿ 1,999
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แผนการเงินเฉพาะตัวบุคคลสำหรับสมาชิก 1 ครอบครัว (เลือกแผนการเงินได้ 3 ด้านต่อ 1 ท่านสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!