ติดตั้ง Tracking data ทั้งใน Facebook Pixel, Google Tag Manger, Google Analytics

ติดตั้ง Google Tag Manger & Google Analytic เพื่อเก็บข้อมูลสถิติบน website - ติดตั้ง event tracking สำหรับเก็บข้อมูลสถิติ ไม่เกิน 15 event - Google analytic - เก็บสถิติการเข้าถึง website, goal - Conversion tracking สำหรับ Google Ads - Standard report สำหรับดูสถิติข้อมูลการเข้า website - จำนวนคนชม, อายุ, เพศ, location ติดตั้ง Facebook Pixel และ Facebook Conversion API เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ นำไปทำกลุ่มเป้าหมายสำหรับ retargeting หรือนำไปใช้ในการลงโฆษณา Facebook Conversion ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ขอบเขตการติดตั้ง Tracking data อยู่บน domain website เดียวเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ติดตั้ง Tracking data ทั้งใน Facebook Pixel, Google Tag Manger, Google Analytics

  • 1. แจ้ง website และรายละเอียด Tag ที่ต้องการติดตั้ง
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมิน website และแนะนำเพิ่มเติม ถ้ามี tag ที่ควรจะติดเพิ่ม
แพ็กเกจ
Tracking Website & Facebook Pixel (Browser)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ติดตัั้ง Tracking บน website ดังนี้ - Event track เช่น ViewPage, TimeOnPage, Scroll depth, Contact (Click Button), AddToCart, Purchase อื่นๆ ตามรายละเอียดของผู้ว่าจ้าง - Triggers & Tags บน Google Tag Manger - Goal บน Analytics - Standard report Data Studio - Facebook Pixel (Browser) เช่น ViewPage, TimeOnPage, Scroll depth, Contact (Click Button), AddToCart, Purchase

Tracking Website & Facebook Pixel Conversion API (Website ที่สร้าง WordPress เท่านั้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ติดตัั้ง Tracking บน website ดังนี้ - Event track เช่น ViewPage, TimeOnPage, Scroll depth, Contact (Click Button), AddToCart, Purchase อื่นๆ ตามรายละเอียดของผู้ว่าจ้าง - Triggers & Tags บน Google Tag Manger - Goal บน Analytics - Standard report Data Studio - Facebook Conversion API เช่น ViewPage, TimeOnPage, Scroll depth, Contact (Click Button), AddToCart, Purchase - License Plugin สำหรับการทำ Facebook Conversion API ระยะเวลา 1 ปี

ฟรีแลนซ์
Phuthada

ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Online Marketing มากว่า 4 ปี ทั้งในธุรกิจตัวเอง และธุรกิจของลูกค้า ดูแลในส่วนของการทำ Website / Sale page ด้วย WordPress การติด Tracking data ด้วย GTM, Analytics และ Facebook Pixel เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาในการทำตลาด Facebook ads, Google Ads และทีม Sale admin

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน