รับวาดงานแนว ART Pixel /character design/BG

ออกแบบงานอาร์ตเวิร์ค สไตล์ ART Pixel /screen / character design

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาดงานแนว ART Pixel /character design/BG

  • 1. พูดคุยรายละเอียดการออกแบบทั้งหมดหรือมีข้อมูลอยู่แล้วส่งมาให้ดูได้เลยครับ
  • 2. ร่างแบบให้ลูกค้าดูเพื่อการแก้ไขจนกว่างานร่างภาพจะตรงกับที่ต้องการ
แพ็กเกจ
วาด character 1ตัว(อยู่ที่รายละเอียดด้วย)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พวก item เล็กๆในเกมส์ ลูกค้าได้ไฟลล์ JPEG,PNG หรือไฟลล์web ที่ต้องการ

วาดcharacter+วัตถุ เช่นบ้าน ต้นไม้่ ท้องฟ้า เป้นต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ตัวละคร+วัตถุ ในเกมส์ 1 ชุด ลูกค้าได้ไฟลล์ JPEG,PNG หรือไฟลล์web ที่ต้องการ

วาดฉากทั้งหมด1 ฉากในเกมส์
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ฉาก1 ฉากที่ใช้แสดงในเกมส์ ลูกค้าได้ไฟลล์ JPEG,PNG หรือไฟลล์web ที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
pitsanu

ทำงานด้าน design graphic/art work/illustration มานาน ทั้งออกแบบ วาดรูป ใช้โปรมแกรมวาดรูปต่างๆ ในการนำเสนอผลงานมาตลอด

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
45 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน