แปลภาษา ไทย <-> อังกฤษ ทั้งเนื้อหาวิชาการและเนื้อหาทั่วไป

รับแปลงานหลากหลายทั้งจากภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ทั้งเนื้อหาวิชาการและเนื้อหาทั่วไปค่ะ เช่น website, ข่าวประชาสัมพันธ์, script MC, content สำหรับงานประชุม/งาน event เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ทำงานกับต่างชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง tourism & hospitality, การจัดงาน event, การจัดงานประชุมวิชาการ ทำให้สามารถแปลเนื้อหาได้หลากหลายค่ะ แพคเกจสำหรับแปลไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย เริ่มต้นเพียง 300 บาทเท่านั้น **ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา หากเป็นเนื้อหายาก ทางฟรีแลนซ์ยินดี research ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แปลเนื้อความออกมาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุดค่ะ สามารถส่งไฟล์งานได้ ทั้งไฟล์ word, powerpoint, excel ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา ไทย <-> อังกฤษ ทั้งเนื้อหาวิชาการและเนื้อหาทั่วไป

  • 1. ลูกค้าส่งงานให้ตรวจสอบเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาการส่งงาน
  • 2. ลูกค้าตกลงราคาและระยะเวลา ก่อนดำเนินการชำระเงิน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารไทย <-> อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลภาษาไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย ลูกค้าสามารถส่งไฟล์เพื่อให้ประเมินราคาได้เลยค่ะ **ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย และระยะเวลาในการทำงาน สามารถตกลงกันก่อนเริ่มงานได้ค่ะ งานด่วนสามารถแจ้งได้** เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท หากมีจำนวนหน้ามาก สามารถคิดเป็นราคาเหมาได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
ปัณฑิตา

เกียรตินิยมอันดับ 1 - ปริญญาโท Tourism Marketing Management จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประสบการณ์ทำงานกับนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ตัวอย่างงานแปล: SCG Foundation เช่น ผลงาน Young Thai Artist Award, ข่าวประชาสัมพันธ์ - IELTS 7.5

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน