รับตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ เพื่อคุณภาพงานเขียน

0

ตรวจสอบและแก้ไขแกรมม่าภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานเขียน ✏️ Letter of recommendation, cover letter ✏️ บทคัดย่องานวิจัย (Abstract) ✏️ Manuscript ✏️ Resume, CV ✏️ เอกสารภาษาอังกฤษอื่นๆ ✏️Thesis, Essay หรือบทความที่มีจำนวนคำมากกว่า 10,000 คำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ เพื่อคุณภาพงานเขียน

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งตัวอย่าง word หรือ pdf ให้แก่ทางฟรีแลนซ์
  • 2. ผู้ว่าจ้างสอบถามรายละเอียด แจ้งขอบเขตงาน ระยะเวลาการทำงาน และตกลงราคากับทางฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
Short writing
Manuscript and report
สำหรับบทความที่มีจำนวนคำไม่เกิน 1000 คำ, จดหมาย และ resume
สำหรับบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
14 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนหน้า
1 หน้า
10 หน้า
ราคา
฿ 350
฿ 15,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!