Wordpress Webmaster

คุณไม่มีเวลาดูแลเว็บไซต์ของคุณใช่ไหมครับ จะจ้างพนักงานประจำดูแลเว็บไซต์ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ ลองแก้ไขปัญหานี้ด้วยบริการ WordPress Webmaster สิครับ *** หมายเหตุ *** 1.Domain และ Hosting ลูกค้าต้องดำเนินเป็นผู้รับผิดชอบเอง หาก Domain และ Hosting หมดอายุแล้ว ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 2.Themes/Plugin ต้องถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น หากลูกค้าให้ติดตั้ง Themes/Plugin ผิดลิขสิทธิ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 3.ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็น Wordpress เท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Wordpress Webmaster

  • 1. แจ้งรายละเอียดข้อมูล Domain และ Hosting
  • 2. แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ต้อง การดูแล หรือ ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
แพ็กเกจ
Eco 1 month
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

แจ้งเตือน Domain หรือ Hosting ใกล้หมดอายุ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข่าวสาร บทความ สินค้า บนเว็บไซต์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ เมนูต่างๆบนเว็บไซต์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ แบนเนอร์บนเว็บไซต์ ตั้งค่า DNS ตั้งค่าระบบอีเมล ประสานงานและแก้ไขปัญหากรณีเว็บไซต์มีปัญหา รายงานยอดเข้าชมทุกๆ เดือน อัปเดท Wordpress Core , Plugin , Theme ติดตั้ง Wordpress Core , Plugin , Theme ต่ออายุ Plugin , Theme ติดตั้ง SSL

Eco now 2 months
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

แจ้งเตือน Domain หรือ Hosting ใกล้หมดอายุ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข่าวสาร บทความ สินค้า บนเว็บไซต์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ เมนูต่างๆบนเว็บไซต์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ แบนเนอร์บนเว็บไซต์ ตั้งค่า DNS ตั้งค่าระบบอีเมล ประสานงานและแก้ไขปัญหากรณีเว็บไซต์มีปัญหา รายงานยอดเข้าชมทุกๆ เดือน อัปเดท Wordpress Core , Plugin , Theme ติดตั้ง Wordpress Core , Plugin , Theme ต่ออายุ Plugin , Theme ติดตั้ง SSL

Eco super value 3 months
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

แจ้งเตือน Domain หรือ Hosting ใกล้หมดอายุ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข่าวสาร บทความ สินค้า บนเว็บไซต์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ เมนูต่างๆบนเว็บไซต์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ แบนเนอร์บนเว็บไซต์ ตั้งค่า DNS ตั้งค่าระบบอีเมล ประสานงานและแก้ไขปัญหากรณีเว็บไซต์มีปัญหา รายงานยอดเข้าชมทุกๆ เดือน อัปเดท Wordpress Core , Plugin , Theme ติดตั้ง Wordpress Core , Plugin , Theme ต่ออายุ Plugin , Theme ติดตั้ง SSL

ฟรีแลนซ์
Kittipot

สวัสดีผมไปร์ทครับ มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้าน WordPress และ Ecommerce ประสบการณ์ 5 ปี ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง WebMaster บริษัทฯ มหาชนแห่งหนึ่ง ย่านรัชดา และรับงานฟรีแลนซ์จากคนใกล้ชิด ประวัติการศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12/2015
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน