พัฒนา Mobile Application ทั้ง Ios และ Android โดยใช้ React-native

พัฒนา Mobile Application ทั้ง Ios และ Android ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาใหม่ หรือ แก้ไขงานจากงานเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยใช้ React-native ในการพัฒนา สามารถ เชื่อมต่อกับ service api เช่น google api , facebook api , youtube api , line api และ อื่นๆ ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา Mobile Application ทั้ง Ios และ Android โดยใช้ React-native

  • 1. คุยรายละเอียดและขอบเขตงานกับลูกค้า
  • 2. สรุปรายละเอียด , ขอบเขตงาน และขั้นตอนในการทำงานกับลูกค้า
แพ็กเกจ
งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ไฟล์ .IPA เพื่อนำไปขึ้น Appstore และ .APK เพื่อนำไปขึ้น Playstore ,Appstore

งานที่ซับซ้อน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ไฟล์ .IPA เพื่อนำไปขึ้น Appstore และ .APK เพื่อนำไปขึ้น Playstore ,Appstore

ฟรีแลนซ์
Kittipong

เป็น Web / Mobile Developer มีความถนัดในการพัฒนา Web application โดยใช้ NuxtJs ,vueJs และ Mobile application โดยใช้ react-native

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน