รับเป็นตัวแทนสมัครสมาชิกผู้ค้ากับภาครัฐและประมูลงาน

0

มีประสบการณ์การสมัครเป็นผู้ค้ากับภาครัฐให้ 3 บริษัทและประมูลงานอีก 8 โครงการ กับทาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) สามารถแนะนำผู้ที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกและซื้อซองเข้าประมูลงานโครงการได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเป็นตัวแทนสมัครสมาชิกผู้ค้ากับภาครัฐและประมูลงาน

  • 1. คุยรายละเอียดของลูกค้าว่าต้องการสมัครเป็นสมาชิกแบบใด (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
  • 2. อธิบายรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร/ประมูล
แพ็กเกจ
สมัครเป็นสมาชิกผู้ค้ากับภาครัฐ฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ตรวจสอบและเป็นตัวกลางยื่นเอกสารเพื่อเข้าเป็นสมาชิกผู้ค้ากับภาครัฐ จนได้รับรหัสการเข้าประมูลจากทาง กรมบัญชีกลาง - สอนวิธีค้นหางานประมูลและซื้อซองการประมูล ***ระยะเวลาที่ใช้ยื่นเอกสารให้ทางกรมบัญชีกลางใช้เวลา 7 วัน**** ***ไม่รวมวันอนุมัติสมาชิกของทางกรมบัญชีกลาง***


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
อัพโหลดเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลและประมูลโครงการ฿ 6,000
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

- เตรียมเอกสารเพื่ออัพโหลดในการเข้าประมูล ประกอบไปด้วยเอกสาร ของทางบริษัทหรือนิติบุคคล, cashier cheque และอื่นๆ - List เอกสารที่ทางงานประมูลนั้นๆต้องการเพื่อยื่นเข้าร่วมการประมูล เช่น แบบ, แผนการดำเนินงาน, spec - สอนวิธีการกดยื่นยันการประมูลให้ทันเวลา โดยปกติแล้วจะยื่นภายใน 16.30 ของวันที่ประมูลงานนั้นๆ ***ลูกค้าต้องการเข้าร่วมการประมูลโครงการใดโปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนงานประมูลเพื่อเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประมูลเป็นเวลา 9 วัน***


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!