รับวาดภาพการ์ตูน คนสัตว์ สิ่งของ

รับวาดภาพปลี่ยนคุณให้เป็นการ์ตูน ภาพสินค้า คนสัตว์ สิ่งของ - ลูกค้าสามารถเสนอแบบที่ต้องการให้วาดล้อเลียน รวมทั้งรูปแบบที่ต้องการเป็นภาพ PDF / PNG / JPEG - สามารถวาดได้ 2 ตัวละคร (ครึ่งตัว / เต็มตัว) ไม่มีภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังสีพื้น ตามตกลง ภาพขนาด 1900x1900 (หรือขนาดเล็กกว่าตามตกลง) - ลูกค้าสามารถแก้งานได้ทั้งหมด 3 ครั้ง หากมีการขอแก้งานมากกว่า 3 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ลูกค้าจะได้ภาพเป็นไฟล์ JPEG และ PDF - เพิ่มอีก 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ *รบกวนแจ้งก่อนเริ่มว่าจ้างงานทุกครั้ง*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาดภาพการ์ตูน คนสัตว์ สิ่งของ

  • 1. ลูกค้าเสนอภาพวาดและรูปแบบที่ต้องการ
  • 2. ตกลงราคาและวันที่ส่งงาน
แพ็กเกจ
ภาดภาพล้อเลียน 1 ตัวละคร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลูกค้าสามารถเสนอแบบที่ต้องการให้วาดล้อเลียน รวมทั้งรูปแบบที่ต้องการเป็นภาพ PDF / PNG / JPEG - สามารถวาดได้ 1 ตัวละคร (ครึ่งตัว / เต็มตัว) ไม่มีภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังสีพื้น ตามตกลง ภาพขนาด 1900x1900 (หรือขนาดเล็กกว่าตามตกลง) - ลูกค้าสามารถแก้งานได้ทั้งหมด 3 ครั้ง หากมีการขอแก้งานมากกว่า 3 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ลูกค้าจะได้ภาพเป็นไฟล์ JPEG และ PDF - เพิ่มอีก 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ *รบกวนแจ้งก่อนเริ่มว่าจ้างงานทุกครั้ง*

ภาดภาพล้อเลียน 2 ตัวละคร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลูกค้าสามารถเสนอแบบที่ต้องการให้วาดล้อเลียน รวมทั้งรูปแบบที่ต้องการเป็นภาพ PDF / PNG / JPEG - สามารถวาดได้ 2 ตัวละคร (ครึ่งตัว / เต็มตัว) ไม่มีภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังสีพื้น ตามตกลง ภาพขนาด 1900x1900 (หรือขนาดเล็กกว่าตามตกลง) - ลูกค้าสามารถแก้งานได้ทั้งหมด 3 ครั้ง หากมีการขอแก้งานมากกว่า 3 ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ลูกค้าจะได้ภาพเป็นไฟล์ JPEG และ PDF - เพิ่มอีก 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ *รบกวนแจ้งก่อนเริ่มว่าจ้างงานทุกครั้ง*

ฟรีแลนซ์
Piraya

ความถนัดทางด้านการค้นคว้าข้อมูล งานวิจัย ตาราง กราฟ ประสบการณ์ทางด้านคีย์ข้อมูลบริษัทเอกชน และการตัดต่อภาพสำหรับใช้ในการโฆษณา

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน